P2

Index Nr. Omschrijving Soort * Fotograaf ** Datum/jaartal
P2 1 Rotterdam Maasbrug Reprod    
P2 2 Mobilisatiekiekje 1914-1918 Reprod    
P2 3 De heerd op Klein Norden (met van Malenstein ?) Reprod    
P2 4 Stoomgemaal Nijkerk Reprod.    
P2 5 Vrouw met varken Reprod.    
P2 6 Groepsfoto van een huwelijksjubileum, onbekend Foto    
P2 7 Portret van een vrouw Reprod.    
P2 8 Portret van een man Reprod.    
P2 9 Portret van man met kind Foto    
P2 10 Portret van bakker voor de oven met schieter Foto    
P2 11 Oude vrouw en een man bij een auto Foto    
P2 12 Oude vrouw bij auto Foto    
P2 13 Watersportcentrum aan 't Over Ansicht    
P2 14 Kerkstraat/ =Voorthuizerstraat in,de oude situatie Ansicht   1969
P2 15 Pension Rustoord ,op de Pol (Kerkstraat/Achterstraat) Reprod    
P2 16 Rust een Weinig (Maria hoeve) aan de Harderwijkerstraat Reprod.    
P2 17 Reclame asbak Caravan bedrijf Recreatie Harderwijkerstraat Foto    
P2 18 Reclame asbak van Radio Bakker Schremmersteeg Foto    
P2 19 Garderenseweg bij Schovenhorst met de "ceder Reprod.    
P2 20 Wandelweg ANWB' (Arnhemse Karweg op Nieuw Groevenbeek ?) Reprod    
P2 21 Oud Groevenbeek de Spreng (de beek) Reprod    
P2 22 Hotel de Spreng Reprod    
P2 23 Luchtopname van het marktplein tijdens ? Reprod   1966
P2 24 Luchtfoto van Verlengde Dorpsstraat en Bakkerstraat Reprod    
P2 25 Interieur van de Spreng (oude gebouw vóór okt 1944) Reprod    
P2 26 Bijenpark Koudhoorn Reprod    
P2 27 Grieteweg met de woning Marie José Reprod.   1955
P2 28 Bijenpark Koudhoorn Reprod    
P2 29 Tomassen de fietsenmaker hoek Dorpsstraat/Achterstraat Reprod    
P2 30 Harderwijkerstraat een restantje oud Putten op punt van afbreken (t/o de Poststaete) Foto kleur    
P2 31 Tomassen de fietsenmaker met motoren enz (zie 29) Reprod.    
P2 32 Tomassen de fietsenmaker exposeert (zie 29) Reprod    
P2 33 Kerkje van Ladelund. Reprod    
P2 34 Gebouw in Ladelund het "Rathaus"? Reprod.    
P2 35 Boerderij met bord voor het huis : ……?….…Putten Amsterdam. Reprod.    
P2 36 Boerderijtje Reprod    
P2 37 Oude kerk: tekening Reprod    
P2 38 Oude kerk :gravure? Reprod    
P2 39 Herinneringstegel van 10 jaar Orion (gymnastiekver.) Reprod.    
P2 40 Tegel van "De Vale Ouwe" , tennisvereniging Reprod.    
P2 41 Tegeltje van het monument Reprod.    
P2 42 Tegeltje van de school "Papiermakerstraat" Reprod    
P2 43 Spoorstraat splitsing Nijkerkerstraat (bij de Beukenheg) Reprod.   1930
P2 44 Veluwse hutten Reprod.    
P2 45 A..Mosterd en W Besselsen in de Eierhal Foto    
P2 46 Mevr. v. Pallandt geboren van Goltstein Reprod.    
P2 47 Boerderijtje met personen, onbekend Reprod.    
P2 48 Boerderijtje met personen onbekend. Reprod.    
P2 49 Wouter Bloemendaal voor zijn bedrijf in de Bakkerstraat Reprod    
P2 50 Wouter Bloemendaal met huishoudster, en personeel in de Bakkerstaat (zie 049) Reprod.    
P2 51 Vrowenportret met muts (kleederdracht) Foto    
P2 52 Man met pet (behorend bij 051) foto    
P2 53 Melkventer met paard en kar voor de hooiberg .Waar? Reprod    
P2 54 Melkventer zie 053 close up Reprod    
P2 55 Zie 53 close up van het paard Reprod.    
P2 56 Groepsfoto van oudere mensen Reprod.    
P2 57 Foto op de heerd van een boerderij .Man en vrouw, onbekend Reprod.    
P2 58 De heerd van Klein Norden Reprod.    
P2 59 De eerste steenlegging van de nieuwe Kerk door ds. L.Kievit Reprod.    
P2 60 Groepsfoto voor de Nieuwe Kerk (Kerkkrans ?) Reprod.    
P2 61 Voor de Nieuwe Kerk (Kerkkrans ?) zie 060 Foto    
P2 62 De Kerkkrans ? zie 060 Foto    
P2 63 De Kerkkrans ? zie 060 Foto    
P2 64 Fanfarekorps Excelsior , concours in Maarn Reprod.    
P2 65 Zie ook 64 Reprod.    
P2 66 Zie ook 64 Reprod.    
P2 67 Zie ook 64 Reprod.    
P2 68 Zie ook 64 Reprod.    
P2 69 Zie ook 64 Reprod.    
P2 70 Zie ook no. 036 Reprod.    
P2 71 Café de Halve Maan, aan de Harderwijkerstraat (Dames Schut) Foto kleur G.Huisman  
P2 72 De postweg t/h van de van Damstraat Reprod.    
P2 73 Zie 47 (onbekend) Reprod.    
P2 74 Zie 48 (onbekend) Reprod.    
P2 75 Zie 49 Bloemendaal Reprod.    
P2 76 Zie 50 Bloemendaal Reprod.    
P2 77 Drieluik van Ladelund ,kerk ,erebegraafplaats, en Rathaus? Reprod.    
P2 78 Hek van het Erebegraafplaats in Ladelund Reprod.    
P2 79 Kerk van Ladelund Reprod.    
P2 80 Rathaus ? van Ladelund Reprod.    
P2 81 Gerrit van Sloten (koperblazer) Reprod.    
P2 82 Een organist, onbekend Reprod.    
P2 83 Organist, onbekend Reprod.    
P2 84 Excelsior zie 064 Reprod.    
P2 85 Zie ook 064 Reprod.    
P2 86 Zie ook 064 Reprod    
P2 87 Zie ook 064 Reprod.    
P2 88 Zie ook 064 Reprod.    
P2 89 Zie ook 064 Reprod.    
P2 90 Deelbijl van het Speulderbos (collectie museum "De Tien Malen") Reprod    
P2 91 Verzamelkaart van het CNV 5 afb Ansicht kleur    
P2 92 Verzamelkaart CNV 4 afb Ansicht kleur    
P2 93 Interieur van een heerd , onbekend Reprod    
P2 94 Man op scooter lambretta Reprod.    
P2 95 Vrouw met varken Reprod    
P2 96 Man en vrouw Reprod    
P2 97 Groepsfoto Reprod    
P2 98 Een man aan het "zichten" Reprod    
P2 99 Portret van een vrouw Reprod    
P2 100 Portret van een vrouw Reprod    
P2 101 'd Olde Deel , Nijkerkerstraat (kunstenaars centrum o,a. Dorus Rovers) Reprod.    
P2 102 De Putterbrink een boerderij Reprod    
P2 103 Oud woonhuis waar? Reprod    
P2 104 Portret van een man Reprod    
P2 105 Groeten uit Putten 4 afb. Reprod.    
P2 106 Kasteel de Vanenburg 5 afb. Ansicht kleur    
P2 107 Baron van Pallandt van de Vanenburg Foto kleur    
P2 108 Baronesse van Pallandt geboren.van Goltstein Foto kleur    
P2 109 Schilderij naar een tegeltableau van de Vanenburg Foto kleur    
P2 110 Gevelsteen van de Vanenburg met de familiewapens van Van Essen en Van Varigh Foto kleur    
P2 111 BLAD ONTBREEKT!      
P2 112  BLAD ONTBREEKT!      
P2 113 Grieteweg Minifoto    
P2 114 De Bosweg Minifoto    
P2 115 De Postweg Minifoto     
P2 116 De schaapskooien aan de stationsstraat Minifoto    
P2 117 Omslag V.v.V. gids Putten Foto    
P2 118 Foto van glas in lood ornament 6 afb Foto    
P2 119 Verlengde Dorpsstraat met Domburg en Hans Textiel Foto kleur    
P2 120 Verlengde dorpsstraat met "Zeeman Textiel foto kleur    
P2 121 Supermarkt Edah vanaf de Postweg Foto kleur    
P2 122 Achterkant notariskantoor aan de Voorthuizerstraat Foto kleur    
P2 123 Rondedakschool aan de van Damstraat voor de afbraak Foto kleur    
P2 124 Rondedakschool voor de afbraak Fotokleur    
P2 125 Het "Putterje vanaf de Postweg Foto kleur    
P2 126 "het "Puttertje"vanaf de Postweg Foto kleur    
P2 127 Het Puttertje van af de Verlengde Dorpsstraat Foto kleur    
P2 128 Verlengde Dorpsstraat met ABN- AMRO Foto kleur    
P2 129 Boerderijtje Reprod    
P2 130 Postweg ? Reprod.    
P2 131 Schoolfoto van CNS Kerkstraat Reprod.    
P2 132 Melkfabriek van Malenstein? Reprod.    
P2 133 Gezicht vanaf de Bakkerstraat, panden Willem - en Harmen Aartsen Foto    
P2 134 Bakkerstraat Foto    
P2 135 Pand Bas van Bas van Dijk de Kerkstraat no. 19, achterzijde Afgebroken in 1990 Foto    
P2 136 Pand van bas van Dijk, achterzijde, vanaf de Bakkerstraat Foto    
P2 137 Pand van Willem Aartsen Kerkstraat 23 Foto    
P2 138 Pand van Willem Aartsen Kerkstraat 23 , zijkant noord Foto    
P2 139 Achterstraat no.2 laatste bewoner A.v.Beek. afgebroken in 1987 Foto    
P2 140 Achterstraat panden van Beek en van Winkoop "de Klomp" Foto    
P2 141 Achterstraat panden van o.a. "De Klomp Foto    
P2 142 Achterstraat 2. pand van A.van Beek Foto    
P2 143 Achterzijde VIVO ? aan de Molenstraat? foto    
P2 144 Achterstraat . no 6. "De Klomp" laatste bewoner H.v.Winkoop . Afgebroken in 1987 Foto    
P2 145 Achterstraat met "De Klomp" Zie 144 Foto    
P2 146 Achterstraat met "De Klomp" Zie 144 Foto    
P2 147 Achterstraat no. 2 laatste bew A. van Beek Foto    
P2 148 Dorpsstraat oude pand van R.van Beek (Reint van Rut) naast het trapgevelhuis Reprod    
P2 149 N..H.Kerk Foto    
P2 150 n.H.Kerk Foto    
P2 151 Deelbijl (Museum De Tien Malen) Foto    
P2 152 Hutje op de Veluwe Reprod.    
P2 153 Tegeltje van de school Papiermakerstraat Reprod.    
P2 154 Boerderij Goot Dasselaar Reprod.    
P2 155 Exelsior concours Maarn Reprod.    
P2 156 Tegeltje monument Reprod    
P2 157 De laak afslag Brouwerspad (bij het Solsegat) Reprod    
P2 158 Huis van Stormbroek aan de Halvinkhuizerweg Reprod.    
P2 159 Van Egenlaan Reprod    
P2 160 Van Egenlaan Reprod.    
P2 161 Emmalaan Reprod.    
P2 162 Heuvellaan Reprod    
P2 163 Restaurant de Waag met nieuwe uitbaters Foto    
P2 164 Restaurant de Waag met nieuwe uitbaters Foto    
P2 165 Op de Pol tuin achterzijde Reprod.    
P2 166 Cafetaria "De Waag. Reprod.    
P2 167 Drieseweg Reprod    
P2 168 Dorpsstraat Reprod    
P2 169 Rijwielpad Husselsesteeg Reprod.    
P2 170 De Heerd herbouw Reprod    
P2 171 De Beukenheg Reprod    
P2 172 Korenlaan ,Klein Zwitserland  Reprod    
P2 173 Kruispunt 't Puttertje Reprod.    
P2 174 Kruispunt 't Puttertje met woning Schuit de Klompenmaker. Reprod    
P2 175 Kerkstraat met Putter Bazar Reprod.    
P2 176 Dorpsstraat A 144 winkel van Andrea? Reprod.    
P2 177 Postweg met de hut van Chris Rodestein Reprod.    
P2 178 Schaapskooi op Schoonderbeek Reprod    
P2 179 Kerkstraat Reprod    
P2 180 Kerkstraat Reprod    
P2 181 Kerkstraat Reprod    
P2 182 Dorpsstraat hoek Weverstraat Reprod.    
P2 183 De Korensteeg Reprod    
P2 184 Dorpsstraat hoek Achterweg Reprod    
P2 185 Houtsprokkelaars met kruiwagen op de Postweg Reprod    
P2 186 Prins Hendrikweg Huize Truuske Reprod    
P2 187 Interieur Olde Aller Harbarg Reprod    
P2 188 Buurtsuper op Koudhoorn "De Hoge Beuk Reprod    
P2 189 C.N.V. ansicht met 5 afbeeldingen Ansicht kleur    
P2 190 c.N.V. ansicht met 4 afbeeldingen Ansicht kleur    
P2 191 Vrouw in klederdracht bij een waterput Reprod    
P2 192 Man en vrouw in klederdracht na het melken Reprod.    
P2 193 Spoorwegovergang Stationsstraat Reprod.    
P2 194 Station Putten  Reprod.    
P2 195 Seinwachtershuisje no.39 Reprod    
P2 196 Naar de beekjes Reprod    
P2 197 De Betonweg kruising bij hotel Zech Reprod    
P2 198 Schaapskooi van Groot Hussel Reprod.    
P2 199 Interieur N.H.Kerk  Ansicht    
P2 200 Groeten uit Putten 5 afb. ansicht