P5

Index Nr. Omschrijving Soort * Fotograaf ** Datum/jaartal
P5 1 Het vellen van bomen is vakwerk. Goed en veilig gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen en een vakopleiding zijn noodzakelijk om veilig in het bos te kunnen werken.      
P5 2 Nadat de boom is omgezaagd, moet hij uitgesnoeid worden. Bij een juiste elegante werktechniek waarbij het zaagblad over de stam glijdt, loopt de arbeider de minste kans op ongelukken.      
P5 3 Met een veldhevel kantelt de bosarbeider de boom om de onderliggende takken te kunnen uitsnoeien      
P5 4 Het gevelde hout wordt met een speciaal beveiligde trekker uit het bos gehaald. De veiligheidscabine is voorzien van geluidsisolatie, de bodem van de trekker is voorzien van pansterbeplating ter voorkoming van schade door boomstronken       
P5 5 Het verslepen van de zware stammen is specialistisch werk. Het zware zaaghout vertegenwoordigt een grote waarde, terwijl ook de blijvende bomen niet beschadigd mogen worden      
P5 6 Tijdens de nationale Bosarbeidswedstrijden vormt het onderdeel "schijven zagen" één van de moeilijkste opgaven. Een feilloze techniek, volledige beheersing van de machine en uitstekend gereedschap zijn voorwaarden voor het slagen van dit wedstrijd onderdeel.      
P5   VILLA VAN DE BURGEMEESTER / GEMEENTEHUIS      
Villa van burgemeester mr. Vermeer, die het stichtte en tot zijn dood in …… bewoonde.
Nadien aangekocht door de gemeente Putten, en na een kleine verbouwing ingericht als gemeentehuis. 1932-1979. In de laatste jaren verschillende malen verbouwd.
In 1982 verkocht aan het blindentehuis "Sonneheerdt" te Ermelo die er een woondependance in vestigde.
Op de foto: Gemeentehuis, Stationsstraat met bijgebouw.
Op de foto: Als villa van burgemeester vermeer, met serre en aangebouwde keuken.
Ingang secretarie (voormalige serre) met oude wapen..
 
 
 
 
 
P5   "HET GRIJZE HUIS"
Gelegen aan de Grieteweg, gesticht in 19…als tehuis voor oud-kolonialen, op de grond waar tegenwoordig het huis "Marie José"is gevestigd. In 1923 verbrand.
Het gebouw stond in / langs het z.g.Van Pallandtsdennenbos, en voor het terrein de z.g.viskom.
De grond behoorde vanouds tot het landgoed "Schoonderbeek " dat hier grensde aan het Maalschap Putterbos.
     
 
 
 
P5   HOTEL-PENSION "BOSZICHT"
Gelegen aan de Harderwijkerstraat als café "Exelsior" gebouwd. Deze naam kreeg het naar aanleiding van de ernaast gelegen muziektent van het Puttense Fanfarekorps "Exelsior".
Nadat de muziektent was verplaatst, werd de naam "Boszicht" gekozen i.v.m. het uitzicht op het park van CNV-vakantieoord.
Afgebroken in 1976, nadat er een disco was gevestigd, dat veel ongemak voor omwonende gaf.
     
 
 
 
P5   DE VANENBURG      
Oorspronkelijk kasteel, verwoest in de Franse tijd,daarna herbouwd als edelmanshuis, bewoond door de families Van Pallandt. Van Goltstein,Van Pallandt.
Daarna conferentieoord,rusthuis,werkkamp,stafschool enz. Zie aldaar.
Op de foto de conferentiezaal toen de Chr,Vereniging "Juliana"uit Amsterdam, het exploiteerde, met de prachtige schoorsteenmantel.
Het kasteel met orangerie. Op de voorgrond tropische planten, die 's winters in de orangerie werden ondergebracht.
Toegangslaantje naar de "Vanenburg", via het z.g. voorpark. Deze ingang was gelegen nabij de Cleenhorsterweg (1986: tegenover Benegas). Het pad was net breed genoeg voor de berijding van een klein rijtuig, waarin de baronesse Van Pallandt zich mee naar de kerk begaf. Indien één
Der omwonende  of personeel zich op dit pad bevond moest het zich onmiddellijk in de struiken terugtrekken als de baronesse passeerde.
Na opheffing van het landgoed in 1930 bleef het pad tot 1965 nog gehandhaafd als voet- en fietspad. Werd door veel toeristen bezocht.
P5   BOERDERIJ "SCHOONDERBEEK"      
Oorspronkelijk kasteelboerderij onder de naam "Klein Schoonderbeek.
Schoonderbeeklaan.
Op de voorgrond het Schoonderbeekvoetpad, dat naar Ermelo liep via het z.g. Kampveld
De boerderij heeft een houten achterhuis, dat in 1950 werd vernieuwd in steen.
Rechts een schaapskooi, welke enige malen is gerestaureerd.
Tijdens de beruchte Octoberdagen  1944 onderkomen voor de gezinnen: Van der Haar, Marks en Huisman. Op de voorgrond geen gras maar heide! Hier is tegenwoordig een z.g. eikenhakhoutbosje aangelegd.
P5   GARDERENSEWEG      
Kruising nabij de Bosrand (1986)
Op de foto: Links: Wilhelminalaan en Boschweg (tegenwoordig Mr. Schoberlaan) beide nog met fietspad,bossen van Schovenhorst.Rechts: Ingang landwegje naar 't Veld.
P5   KERKSTRAAT      
Zeer oude weg oorspronkelijk lopende naar de buurtschap Huinen.Werd later met veldkeien bestraat en kreeg toen de volksnaam Keienstraat.
Vanaf de kruising "De Pol"(zie daar) werd een nieuwe weg aangelegd in 18    als onderdeel van de interlokale weg Renswoude- Barneveld- Putten-'t Oever. Deze straat kreeg de naam Voorthuizerstraat/Achterstraat en sloot aan op de Zuiderzeestraatweg(Dorpsstraat.
In 196.. werd de naam van de Voorthuizerstraat voor een gedeelte gewijzigd en opgenomen bij de Kerkstraat.
Op de foto van links naar rechts:
Rijwielhandel Simon, Dameskapsalon Van Boeijen, woonhuis van Losenoord
Groentezaak Schipper, een café en nog enkele woonhuizen. Toren met kerk, winkel van R.van Beek, bakkerij Schuitemaker (Garderenseweg) . Onbekende mensen. 
P5   VERLENGDE DORPSSTRAAT      
Onderdeel van de Zuiderzeestraatweg in 1823 gesticht.
Van links naar rechts: Dubbel woonhuis o.a. bewoond door de bekende familie van Beekhoven, garage Wendt, Guiliker (woonhuis, garagehouder) , winkel Boonstra, Sonnenberg's warenhuis, woonhuis familie Bolder, kapsalon annex sigarenmagazijn Bolder, schoenhandel van Boeijen, radio Brehler en firma Smink (Poststraat).
De bloembakken zijn van de gemeente Putten en de VVV.
P5   MARIÉNHOF, DENNENHOF, RUST EEN WEINIG, MARIA-HOEVE      
Oorspronkelijk een notarishuis met park, kwekerij en moestuinen gelegen aan de Zuiderzeestraatweg (Harderwijkerstraat). I 1962 afgebroken.
In dien tijd werd een gedeelte van het mooie park opgeofferd voor de aanleg van de Lariksstraat.
Op de foto een bosgezicht van het parkgedeelte dat voorzien was van een bloemperk en bank voor t.b.c. patiënten. Dennenhof was een sanatorium (particulier) van dr.Van der Horst.
P   HARDERWIJKERSTRAAT      
Oorspronkelijk onderdeel van  de Zuiderzeestraatweg, een interlokale straat aangelegd door de Veluwse gemeenten gelegen tussen Hoevelaken en Zwolle. Gesticht in 1823 en rijksweg geworden in …..
Hoewel een z.g.rondweg aan westelijke zijde van Putten werd aangelegd in 1936 bleef de naam van rijksweg gehandhaafd. De straat kreeg echter reeds in 1930 officieel de benaming "Harderwijkerstraat". Sinds 19… onderdeel van het provinciale wegennet in onderhoud bij de gemeente Putten.
Zicht op de Zuiderzeestraat. Twee singels van eikenbomen met daarachter voetpaden. Langs de baan smalle fietspaden van asfalt.
Links dubbele woning van de heren Meiling (dorpstimmerman) en Kieft (vrachtrijder). Het huis was vroeger een café
Dubbel woonhuis, waarin o.a. de heer Wiertz een rijwielhandel meterparatie-inrichting had gevestigd.
Rechts: Huize "Larikshoeve, woning en praktijkruimte van tandarts Lourens; bakkerij van Dompseler en de Vaktekenschool annex huishoudschool (naaischool).
P5   "T PUTTERTJE"      
Oorspronkelijk gebouwd als twee huizen (?) waarin een herstellingsoord voor kinderen was gevestigd (tbc-patienten)
Werd rond 1930 (?) door de heren Punt en Verhoef aangekocht en geëxploiteerd als hotel-pension-restaurant. Kreeg een uitstekende naam. Na de oorlog was een klein gedeelte door de heer Punt verhuurd aan de Hulp Actie Rode Kruis, dat hijzelf beheerde. Dit kantoor werd later gebruikt voor de Incassobank, dat eveneens door hem werd beheerd.
Op leeftijd gekomen werd het pand verkocht aan de heer K.van Aller, die er toen de hotel exploitatie voortzette. Nadien aan enkele anderen verhuurd geweest. In…    verbrand.
Op dezelfde plaats werd een nieuw gebouw in een andere stijl opgetrokken. Ook nu in 1986 is daar nog een horecabedrijf gevestigd met een zeer goede naam
-- Zicht op hotelingang plus terras voor de zomergasten. Aan de voorzijde een etalage voor wijn.
P5   "OLDEN-ALLER-HARBARG"      
Oorspronkelijk een woonhuis, behorende tot het landgoed "Olden-Aller", waarvan het kasteel aan de overzijde is gelegen.
Het huis diende ook als naaischool gesticht door de Baronesse Van Golltstein, werd in het jaar van haar dood opgeheven.
Het huis werd toen verhuurd aan de heer Heimen Aalten, eierhandelaar. Na diens vertrek naar de Stationsstraat verhuurd aan de heer W.van Veen, die er zijn café "Olden-Aller Harbarg"in vestigde. In de hoek van het terrein had hij een speeltuin aangelegd. Het geheel floreerde goed.
De heer van Veen trad tot de NSB toe, en werd tidens de oorlog o.a. exploitant van het beruchte Flevo-Theater waarin Duitse propagandafilms werden gedraaid.
Nog tijdens de oorlog werd dit theater overgebracht naar het Zwitsers Paviljoen, een gebouw van het CNV vakantieoord, wat in beslag was genomen door het eveneens door de NSB in leven geroepen Ned. Arbeiders Front/
Het bedrijf werd in 1944 overgedaan aan de fam. van Velzen die het in beperkte mate voortzette.
De nabij gelegen Poorterbrug, waarbij op 30 september 1944 een aanslag plaatsvond op een Duitse legerauto, was oorzaak dat het café met inboedel werd verbrand. De heer van Velzen wed gevangen genomen en met 600 andere naar Duitsland overgebracht en in een concentratiekamp 'vernietigd'.
Het gebouw is nimmer herbouwd. Wel had op hetzelfde terrein gedurende een 10-tal jaren de verkoop van ijs en frisdrank plaats door middel van een kiosk. Doch dankzij de 'zorgen' van rijkswaterstaat kon dit nimmer tot grote bloei komen.
De kiosk werd geéxploiteerd door de fam. Schueler uit Nijkerk.
P5   "DE POL"      
Kruising Garderenseweg (Voorthuizerstraat) Kerkstraat, Achterstraat, Molenwegje, Bakkerstraat.
"De Pol"was oorspronkelijk een gehucht, dat reeds in de middeleeuwen bij het dorp Putten is gevoegd.
Foto van Leer: Links: Vakantiehuis "Op de Pol", Molenwegje, dubbelwoonhuis en winkelpand (fam. Termaat, loodgieter).
Rechts: oude woning en winkelpand van de heer H.Simon, fietsenmaker.
P5 6209 De werkplaats van de NV. VAD in Apeldoorn Foto Egbert van Zon  
P5 6210 Op de Veluwse wegen kom je de VAD tegen      
P5 6211 Sinds 1 januari 1962 is de stadsdienst Zwolle BV een dochteronderneming van de NV  VAD Foto Egbert van Zon  
Bussen van de NV en de BV voor het station te Zwolle
P5 6212 Op 15 december 1976 werd de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen geopend      
Bussen met genodigden rijden langs de Houtritsluizen even buiten Lelystad.Diezelfde dag ging de VAD/Flevodienst van start met een lijndienst tussen beide plaatsen
P5 6213 Een Ford Trambus in 1954 op weg naar de werkhaven halverwege de Knardijk Vad/Flevodienst      
In 1955 werd de verbinding Harderwijk-Werkhaven verlengd naar Lelystad-haven
P5 6215 Het toervervoer heeft bij de VAD oor de jaren heen een voorname plaats ingenomen      
Enkele belangrijke uitstapjes uit vroegere dagen voerden onder andere naar de Wereldtentoonstelling in Brussel (1958), de tuinbouwtentoonstelling "Floriade" in Rotterdam (1960)
En de Bundesgartenshau in Essen (1965). Ook de Deltawerken hebben jarenlang op het programma gestaan.
Op de foto zien we één van de twee DAF toerwagens van het type Bella Vista uit de periode 1962-1975
P5 6216 De busbaan in Almere heeft een computerbestuurde beveiligingsinstallatie. Foto Rinus van Schie  
Door een signaal naar detectielusen in het wegdek worden de verkeerslichten voor de bus op groen gezet. Controle lichten die ongeveer 100 meter voor de verkeerslichteninstallaties zijn geplaatst geven aan of het systeem werkt. De dienstleiding in Almere kan op een controlepanneel de bussen volgen
P5 6217 De garage van de Veluwse Autodienst in Ermelo werd in 1948 feestelijk verlicht ter      
Gelegenheid van de troonswisseling. Dat jaar vierde de VAD haar 27 jarig bestaan
P5 6218 In de vijftiger jaren kende de VAD een eigen orkest, dat de jaarlijkse feestavond      
(om en om in Apeldoorn en Ermelo) opluisterde.
P5 6219 Flevodienstbus 2281 passert de Vlieterbrug in Lelystad, nabij het busstation Noorderwagenplein.      
P5 6220 De Crossleys bepaalden lange tijd het gezicht van de VAD. Foto  Starke Apeldoorn  
Er zijn er maar liefst 80 van in dienst geweest. De carrosserie kwam voornamelijk van werkspoor  en er was plaats genoeg voor 46 personen.Daarnaast zijn er nog 14 "kleine" Crossleys in dienst geweest. Klein , omdat ze "maar" 44 zitplaatsen hadden.  De laatste Crossley werd in 1965 afgevoerd.
P5 6221 a. Een feestelijk versierde Sallandbus (Scania Vabis) ter gelegenheid van van de troonswisseling. Links een Crossley.      
b. Een fraaie opname van de vier Salland bussen voor de skyline van Deventer, gemaakt in het begin van de jaren vijftig Van links naar rechts; een Ford-Trambus, een Scania Vabis, een "klein"Crossley,en een "grote"Crossley
P5 6222 Een Ford-Trambus in 1954 op weg naar de Werkhaven, halverwege de Knardijk      
In 1955 wordt de verbinding Harderwijk-Werkhaven verlengd naar Lelystad-Haven.
P5 6223 : Staatsieportret", gemaakt op zondag 1 juni 1947, de laatste zondag waarop niet gereden werd.      
P5 6224 a.      Het garagecomplex in Ermelo omstreeks 1950.      
Op 11 september 1953 werd de eerste steen gelegd voor de nieuwe garage en kantoren. De officiële opening vond plaats op 28 december  1954.
     b. Overdekte stallingspunten waren er omstreeks 1950 niet of nauwelijks. Op deze plaats werd in 1954 de huidige garage in Ermelo gebouwd.
P5 6225 Ee nogal geteisterde VAD bus ( van het merk Krupp-Verheul ) werd tijdens de bevrijdingsfeesten in april 1945 triomfantelijk door de straten van Apeldoorn gereden. Foto Erha (?) Apeldoorn  
Eén van de weinige die nog kon rijden.
P5 6226 NV De Veluwse Autodiens herrijst ! Fot Erha Apeldoorn  
Een versierde Mercedes-bus (ex A.T.O.) staat tijdens de bevrijdingsfeesten op de uitrit van de garage in Apeldoorn.
P5 6227 Direct na de oorlog werden  oplegger-combinaties ingezet om de treindiensten te      
Vervangen. De treinen waren door de oorlog uitgevallen en veelal nog niet hersteld.
Toen de spoorwegen weer in staat waren het vervoer op de lijnen zelf uit te voeren, werden de opleggers op de buslijnen ingezet en soms gebruikt voor schoolreisjes. De VAD heeft twintig van dergelijke combinaties gehad, die bestonden uit Cossley trekkers en DAF opleggers.Ze werden afgeleverd in de period oktober 1946-mei 1947 . Ze werden verkocht in 1950.1951 en 1952. Vier combinaties zijn naar Oost-Duitsland gegaan, waar ze zijn gebruikt als rijdende kerk.
P5 6228 a.      Eén van de bekende Leyland-bussen uit de jaren zestig en zeventig. Foto Starke Apeldoorn.  
b. Het hoofdkantoor van de VAD, aan het Sophiaplein in Apeldoorn is gebouwd volgens het uit Amerika stammende "Liftslab"-systeem, voor ons land destijds een unicum. Het kantoor is eind 1970 in gebruik genomen.
P5 6229 Uit de krant van 19 november 1940:      
"Met ingang van december a.s. zal de A.A.A. er toe overgaan,haar autobusen op den dienst Apeldoorn-Arnhem uit te rusten met anthraciet-gasgeneratoren. Gisterenmiddag is in den gewone dienst een proef genomen met een bus van de Geld.Tramweg Mij, welke met eenzelfde installatie is uitgerust.Daar de GTM een parcours rijdt met een vrijwel vlakken weg, waren de resultaten voor de directie van de AAA nog niet overtuigend. Het traject Apeldoorn-Woeste Hoeve - Arnhem en terug over Hoenderloo biedt met zijn hoge heuvelruggen zware moeilijkheden, waarvan nog niet vaststond dat ze met een gasgenerator genomen konden worden. Om 2 uur gisterenmiddag vertrok de bus van de GMT met een normale bezetting van hier. De stoere 120 P.K. sterke Kromhout motor trok de bus zonder bezwaar tegen de hellingen op met de miniatuur gasfabriek op twee wielen achter zich aan. Ook op de terugweg verliep alles naar wensch. Wel is de snelheid geringer dan bij benzine-verbruik en is de rijtijd dus langer, doch liever een half ei dan een lege dop. Niet gaarne zouden we den dienst op Arnhem uit gebrek aan benzine missen ".
De AAA was sinds begin 1940 een dochteronderneming van de VAD. De generator op de foto is overigens van een ouder type dan de generator die bij de VAD in gebruik zijn geweest.
De (L?) op het nummerbord wijst op de provincie Utrecht. Mogelujk een bus van de NBM.
P5   Opnamen  16/11 1988 Canadese familie Donkersgoed      
1e opnamen 16 d/30 sec: 2e opnamen 16 d/15 sec. 27 din Tura z.wit.
1. Fhoto belonges to aan Donkersgoed 55th herdenking van vader en moeder Gerrit Donkersgoed -1980
2. Standard Fhoto by Louis Jaques S 1948 Putten
3. Farm Life is a never- ending  routine of work the famed Goed…farm on the chores for the Donkersgoed family who sty's outskirts
4. .Marcon Studio
5. Gerrit en Ank Donkersgoed in Canada met hun 6 jongens
6. 1948 Zijn naar Canada gegaan in 1948 7 Sept.  Putten
7. a Foto van Gijs + Gerrit Janetje en Bertus Donkersgoed genomen in ongeveer 1939 in the school in Hoef Putten
8. 1955 Heert Garven ?
9. Sneeuw in Canada winter of 49-50
10. Herenjacht in Maurifa 1955 Gerrit Donkersgoed met friend Jan Smink
P5   Foto R.Kleyer,Aalt Bakker, Aartje Doppenberg, vd. Brink   (2)      
P5   Anna Schut,  Nicole Schud, Bertha Lubbersen  Kniest      
Nel Oelof (dA)  Lammers  Piet Goedvree (W), Aart Groenewoud (W) ,Henk Rozendaal
M…. Rozendaal (W) ,Dirk Bouw
P5 010 Wouter, Henk,Helmus, en Piet v.d.Langemheen ( Rookhuizen )      
P5 008 Harmen Kieft en Bessel v.d. Langemheen nabij Kleyer      
P5 006 Henk Simon en Harmpje v.d.Kamp ( Rozendaal)      
P5 003 Bessel v.d. Langemheen met paard en      
P5 004 Bessel v.d. Langemheen met evacuee?      
P5 019 Gerrit en Pé  Pothoven  ( Nijkerk)      
P5 020 Gijsje en Peet Bouw, jachtopziender Vurenboomweg      
P5   ( Bessel v.d.  Langemheen, Hoorneweg )      
P5 022 Wouter, Bessel, Maartje, Jan, Helmus, Teus, Bessel sr. en Aaltje      
P5 023 …………   Schipper en Harmen Geurts ( Telgterweg ) Geurts, Bessel v.d. L.      
Pé Schipper + Simon v.d. Langemheen
P5 022 Bessel v.d. Langemheen en kinderen.      
P5 020 Peet Bouw en Gijsje v.d.Hoek  jachtopziener      
P5 009 Henk Doppenberg      
P5 007 Peet Bouw met echtgenote      
P5 019 Piet de Boer en Mientje v. Dasselaar ( Stationsstr. )      
P5 011 Jan v. Nijhuis, Hent van Drie en dochter Gerretje      
P5 017 Berta Schipper ( Willem Lubbersen ) Gijsje Schipper ( Gerit v. Looyengoed )      
P5 018 Berta Schipper      
P5 090 Antje Langemheen      
P5 085 Bessel v.d. Langemheen, Aaltje v.d. Langemheen      
P5 086 Klaas Mulderij sr. ,Jaap Mulderij, Cornelisje v.d. Langemheen.      
P5 008 Bessel en Helmes v.d. Langemheen ter paard op Blarickhorst      
P5 009 Hendrik Doppenberg ( Goorsteeg Beulekampersteeg.      
P5 014    ……………………………….  Roordink in de Achterstraat      
P5 013 Bessel v.d. Langemheen,  Versierde fietsen.      
P5 015        
P5 016 Piet de Boer en Mientje,      Eierhandelaar      
P5 003 Bessel v.d. Langemheen, Hendrik Geurts op de Blarickhorst      
P5 004 Bessel v.d. Langemheen en Marie,   Scluitter- Senior ( Den Helder )      
P5 005 Hendrik Geurts, Wouter en Bessel v.d. Langemheen      
Kinderen: Jan Schipper, Dirkje Bouw (?) ,Maartje v.d.Langemheen, Hennie v.d. Langemheen (Melesje)
P5 006 Hendrik v.d.Kamp, Simen v.d.Kamp, Harempje v.d.Kamp      
P5 007 Peet Bouw, Jachtopz. En Gijsje v.d.Kolk      
P5 111 Cornelisje v.d.Langemheen ( getrouwd Hendrik v.d.Kamp )      
Klaas Mulderij, Jacob Mulderij en
P5 110 Cornelis Huisman met paard      
P5 109 Gerrit en Cornelis Huisman ( Speuld )      
P5 107 Jan Huisman en Jannetje v.d.Zanden , 50 jaar getrouwd.      
P5 108 Henk Huisman , Sjaan, Aaltje v.Beek en Joh.H. , Eibert Schuur, x, Sophia Verhoef en      
Jan H.  Gerrit H. en Bep v.Beek, Cornelis H. en Dina Beyer. 
Cornelis H. en Eefje H. , Lijsje H x.
P5   Jan H. en Jannetje v.d.Zanden, Stien H. en Rut Hoegen      
P5 105 Cornelis H. en Eef H., Tinie en Janna H.      
P5   Ds. Rotfusz en Freule Mechtels  Roelofsen , Mevr. 's Jacobs  1965      
P5   Reis Oranje Ver. Leuvenem - Staverden 1965 naar Amsterdam.      
1. Esveld  2. Hoogendam  3. Mevr. Stofberg  4. Mevr. Hoogendam  5. Frits Teunissen, bestuurslid.
P5   Boerderij "Kerkenerf"Sandbergweg 40, Leuvenum      
P5   Idem de Stal  1965      
P5   Stofberg op het Jachthuis van "De Zwarte Boer" Jhr.Dr. Sandbergweg 61  Leuvenum      
05570-7207         foto's   Puttens Nieuwsblad.
P5   Jan v. Nijhuis      
P5   Cornelia v.d.Pol      
P5   J.v.d.Hoorn      
P5   J Elbertsen      
P5   J.Elbertsen met kalveren      
P5   Elisabet Brons      
P5        ……………….. Timmer (Bijsteren)      
P5   Jan v.d.Hoorn      
P5   Piet Bijl      
P5   Hanna van Beek (Koudhoorn)      
P5   Bia v.d.Hoorn      
P5   Grietje Bijvanck      
P5   Heintje Kerkhof      
P5   Fam. Stoffelsen      
P5   Stukje uit 1897      
P5   G.v.d. Kamp ( huisje)      
P5   Bakkerij  ( wel oude oven)      
P5 A Dorpsstraat met wagen ( Bedijn, bakker van Losenoord)      
P5 B Achterkant kleine eierhal ( is noodlokaal chr. School)      
P5 C Pand Foppen      
P5   3 foto's van de brand Olde Raodhuus      
P5   1 foto leerlingen O.L.School  1957 winter      
P5   2.  4, 5, 6, 7.      
P5   3. de Gouden Lepels in Staverden. St.Nicolaasfeest 1958      
P5   4 foto Margriet  1965      
P5   5 Kapel             1965      
P5   6 M.J. en J.V  Staverden - Leuvenem     maart 1965      
P5   Foto/ 85      
P5   1 Tante Marie of Anna Schut      
P5   2 Johanna Schut - Van Drie      
P5   3 Petrus Schut      
P5   4 Tante Anna of Marie Schut      
P5   5 Oom Juriaan      
P5   G Schut (Loenen)      
P5   M. Doppenberg Hubertse , Gelreweg 36      
P5   J Pul - Hubertse, Pastorieweg 9      
P5   Herv. School Ermelo      
P5   Cil Hubertse , Eibertje Bos      
P5   Zitten Arie  Bos - Jannetje van Putten, Schoolstraat 21 Nijkerkerveen      
2 x liggende foto 60 jaar getrouwd
P5   Foto Vetkamp Nijkerk Elbertje Pieper en Renger Pieper . nachtwacht      
P5   Paard Cil Hubertse achter Muin van Os , Ericalaan in de omgevin Varenlaan      
P5   Foto Pinnenburgerweg 1 Grietje 2. Mevr. Priem - Schotanus 3. Annie foto gemaakt in 1942      
P5   Foto Kastanjelaan 1950 onderdeel van "De Bremhof"villapark. Huis gebouwd door G.Meiling, makelaar      
P5   Foto + 1920 Poststraat Mevr. S.Bos - Aartsen. Harmen ,Willem en Klaasje      
Het huis was het voormalige hulppostkantoor met winkel van dhr. Prins , gemeenteopzichter en architect. Zijn vrouw was brievengaarster ( Prins - Schoondermark) Sigarenhandel, boekhandel, Levensverzekeringsagent. Uitgever van ansichten van Putten.
P5   1 +  1954 Mevr Gaasbeek daarna Vege v.d.Ende , Jan Vos.      
P5   1. Mevr Gaasbeek en zoon Cor.      
P5   2. alleen mevr. Gaasbeek      
P5   3. De Roskam      
P5   4. Afgebroken boekhandel      
P5   5. Dorpsstraat      
P5   B.Lubbersen . K.Schippers ook gewoond      
P5 085 Bessel en Aaltje v.d.Langemheen ( 1939 3 maart )      
P5 087 Geurts en   ………………..       Barneveld      
P5 088        
P5 089  Grootmoeder van Bessel v.d.Langemheen      
P5 090  ………………………….  Roordink      
P5   001   Herdenkingsplechtigheid te Ladelund. Ds. A.Meyer en Ds. L.Kievit. Monument Reprod.    
P5   002   School Huinen Reprod.   1906
P5   003    Pelgrimage Puttenaren naar Ladelund Reprod    
P5   004      
P5   005   Kerkgang te Ladelund Reprod.