P6

Index Nr. Omschrijving Soort * Fotograaf ** Datum/jaartal
P6 001 Het paard met ……………? Reprod.    
P6 002 Echtpaar Oudemans - -Schober met op de voorgrond de twee kinderen Reprod.   11-08-1904
P6 003 Dorsmachine in "Huinen" Reprod.    
P6 004 Aardappelen stomen  Reprod.    
P6 005 Echtpaar Pieper Reprod.    
P6 006 Meester van der Heide, school Stenenkamer Reprod.    
P6 007 Brandweerdemonstratie bij de Eierhal in Putten Reprod.    
P6 008  Kranslegging gedenksteen 1944. Commandant A.J.Kiks
en politie v.d.Streek. Achtergrond : publiek en brandweerkorps
Reprod.    
P6 009 Wethouder J.van Nijenhuis en commandant A.J.Kiks met leden van het brandweerkorps Reprod.    
P6 010 Met de "Jacobsladder" Brandweerdemonstratie Reprod.    
P6 011 Brandweercorps met manschappenwagen Reprod.    
P6 012 Het corps paraat Reprod.    
P6 013 De hergoten klok van de oude N.H.Kerk ( geschonken door de Spaar- en Bewaarbank)     1929 ?
P6 014 Zie 013      
P6 X ? 015 Burger woning, kruidenierszaak, volkslogement, burger woning. Dorpsstraat      
P6 016 Erepoort Kerkstraat "Op de Pol" ( 25 jarig jubileum van koningin Wilhelmina Reprod.   1923
P6 017 Burgerwacht Putten bij de Eierhal Reprod.    
P6 X ? 018 Groepsfoto van onbekende personen      
P6 019 G.Jansen als heraut in de Dorpsstraat, bij de opening van zijn zelfbedieningszaak Reprod.    
P6 020 Opening Zelfbediening G.Jansen Dorpsstraat 67 Reprod.    
P6 021 021 R.K.Toneelvereniging "De Vriendenkring" Reprod    
P6 022 manco .    
P6 023 Op Schovenhorst Reprod.    
P6 024 Zie no.023      
P6 025 Gebouw van de Coöperatieve Landbouwvereniging te Putten. Reprod.    
P6 026 Openingsfoto zie 025 Reprod.    
P6 027 Zie 017 = Burgerwacht      
P6 X ? 028 Echtpaar Reprod.    
P6 029 Groepsfoto Da Costaschool, Voorthuizerstraat Reprod.    
P6 030  Zie 029 ( ontbreekt in het album) Reprod.    
P6 031 Trouwkoets bij het oude gemeentehuis in de Dorpsstraat Reprod.    
P6 032 Gedenksteen Oudemans - Schober, oude begraafplaats Foto G.Huisman  
P6 033 Groepsfoto's Chr.School ,Papiermakerstraat Reprod.    
P6 034 Zie 033      
P6 035 Zie 033      
P6 036 Zie 033      
P6 037 Groepsfoto Chr.School, Papiermakerstraat Reprod.    
P6 038 Groepsfoto School "Schovenhorst" Reprod.    
P6 X ? 039 Groepsfoto Reprod.    
P6 040 Groepsfoto Dorpsschool Kerkplein Reprod.    
P6 041  Groepsfoto Dorpsschool Kerkplein Reprod.    
P6 042 Groepsfoto Dorpsschool Kerkplein Reprod.    
P6 043 Kranslegging door brandweerkommandant Kiks zie no.008      
P6 044 Toespraak commandant A.J.Kiks, brandweer Reprod.    
P6 X ? 045 Groepsfoto school ? Reprod.    
P6 X ? 046 Groepsfoto Reprod.    
P6 X ? 047 Groepsfoto Reprod.    
P6 X ? 048 Groepsfoto Reprod.    
P6 049 Groepsfoto school Papiermakerstraat      
P6 050 ,, Papiermakerstraat      
P6 051 ,, Papiermakerstraat      
P6 052 ,, Papiermakerstraat      
P6 053 ,, Papiermakerstraat      
P6 054 ,, Papiermakerstraat      
P6 055 Achterzijde Dorpsstraat 9-11 (afgebroken) Reprod.    
P6 056        
P6 057 Kruispunt Dorpsstraat- Brinkstraat Foto J.Pruimboom  
P6 058 Kerkplein huis van "Bartus"van Dam en de Eierhal      
P6 059 Kerkstraat- Dorpsstraat ( zonder dorpspomp) Foto  J.Pruimboom  
P6 060 Dorpsstraat - Kerkstraat (zie 059) Foto    
P6 061 Ronde van Putten. Startpunt bij de Bosrand Foto    
P6 062 Ontbreekt in album      
P6 063 Poststraat Reprod.    
P6 064 Dorpsstraat , Sigarenzaak P.J.Goedvree met o.a. W.Aartsen Reprod.    
P6 X ? 065 Onbekende (kinderen?)      
P6 066 Jacht Sprielderbosch Reprod.    
P6 067 Inkomst Mr. J.Vermeer, burgemeester bij de "Beukenheg" Spoorstraat Reprod.    
P6 068 De Automaat- Petroleumverkoper Reprod.    
P6 069 Groepsfoto Chr.School, Papiermakerstraat (ontbreekt in het album) Reprod.    
P6 070 Bandje "De Dynamietjes      
P6 071 Edelherten  Reprod.    
P6 072 Edelherten  Reprod.    
P6 073 Edelherten Reprod.    
P6 074 Edelherten Reprod.    
P6 075 Nieuwjaarswensch 1911 van nachtwacht J.H.Kraaijenhof Reprod.   1911
P6 076 Nieuwjaarswensch 1876 nachtwacht H.Hendriksen Reprod.   1876
P6 077 J.V. Gereformeerd", deel 1 Reprod.    
P6 078 J.V. Gereformeerd deel 2 Reprod.    
P6 079 Groepsfoto , school Stenenkamer Reprod.    
P6 X ? 080 Groepsfoto. onbekend Reprod.    
P6 081 Groepsfoto, Dorpsschool Reprod.    
P6 082 Groepsfoto Weeskinderen Reprod.    
P6 X ? 083 Groepsfoto onbekend Reprod.    
P6 084 Groepsfoto,school Papiermakerstraat Reprod.    
P6 085 Fa. Losenoord, Dorpsstraat Reprod.    
P6 086 Groepsfoto Prinses Marijkeschool (ontbreekt in album) Reprod.    
P6 087 Groepsfoto school Stenenkamer Reprod.    
P6 088 Groepsfoto school Stenenkamer Reprod.    
P6 089 Zie 088 Stenenkamer Reprod.    
P6 090 Zie 088 Stenenkamer Reprod.    
P6 091 Groepsfoto Dorpsschool Kerkplein Reprod.    
P6 092 Groepsfoto Dorpsschool Kerkplein Reprod.    
P6 093 Groepsfoto Dorpsschool Kerkplein Reprod.    
P6 X ? 094 Grooepsfoto Reprod.    
P6 X ? 095 Keizerswoert fam. Schuit Husselsesteeg Reprod.    
P6 096 Fam.van Malenstein Stationsstraat Reprod.    
P6 097 "De Lindenboom" fa. Slot Dorpsstraat Reprod.    
P6 098 Café "De Halve Maan" fam. G.Schut Achterstraat Reprod.    
P6 X ? 099 Slager Goettsch Reprod.    
P6 100 Zomergasten op de Postweg. Rechts Posthema ,rijwielhandel Reprod.    
P6 101 C.L.V. laden van (gestoomde aardappelen ?) op een boeren wagen Reprod.    
P6 102 Openingsfolder Bondsspaarbank Reprod.    
P6 103 C.L.V. de dorsmachine , zie ook 003      
P6 104 Personeel Coöp. Landbouwvereniging "Putten", Achterstraat Reprod.    
P6 X ? 105 Fam. Van Rossum uit de Dorpsstraat ?      
P6 106 Straatmakers uit Putten Reprod.    
P6 X ? 107 C.L.V. bij een jubileum? Reprod.    
P6 108  C.L.V. Zie 107      
P6 109 Opening gemeentehuis met de aankomst van ……in rijtuig      
P6 X ? 110 Jubileum nachtwacht Pieper?      
P6 111 Opening gemeentehuis met burgemeester van Geen met politie en marechaussees      
P6 112 Opening gemeentehuis, zie 111.      
P6 113 Stoom C.L.V. Reprod.    
P6 114 Stoom C.L.V. Reprod.    
P6 115 Groepsfoto bij , zie 018      
P6 116 Ontbreekt      
P6 117 Bakkerij G.Jansen Reprod.    
P6 118 Bakkerij G.Janse ,zie 117      
P6 X ? 119 Voetbal elftal ?      
P6 X ? 120 Geref. Sportteam ? Reprod.    
P6 121 Fam. Bouterse met collegae Reprod.    
P6 122 Koninklijke onderscheidingstekens ( in gebruik bij de politie) Foto G.Huisman  
P6 123 Fa. Van Voorthuizen, Dorpsstraat Foto G.Huisman  
P6 124 Bovenverdieping, zie 123 Foto G.Huisman  
P6 125 Bloeiende brem Krachtighuizen Foto G.Huisman  
P6 126 Sprielderweg - Calcariaweg Foto G.Huisman  
P6 127 Gedenksteen ds. G.B.Holland, Oude Begraafplaats Foto G.Huisman  
P6 128 Zie 127 Foto    
P6 129 Gedenksteen A.Moll, D.van Ganswijk, W,Moll. Oude Begraafplaats Foto  G.Huisman  
P6 130 Zie 127 Foto    
P6 131 Gedenksteen familiegraf Vonk Foto G.Huisman  
P6 132 Gedenksteen familiegraf G.Pasman - H.Frederiks, Oude Begraafplaats Foto G.Huisman  
P6 133 Gedenksteen familiegraf W.Blokhuis - J.J.P.Sas. Oude Begraafplaats  Foto G.Huisman  
P6 134 Familiegraf Kamphuis,Gedenksteen Oude Begraafplaats Foto  G.Huisman  
P6 135 "Voorzit"- fiets op de Driewegenweg Foto J.Posthema  
P6 136 "De Boertjes". Winkelcentrum - V.V.V.actie Reprod.    
P6 137 Aardgas-afsluiter aan de Zuiderzeestraat Foto G.Huisman  
P6 138 "Sparren"graf familie Oudemans - Schober. Oude Begraafplaats Foto G.Huisman  
P6 139 Janssen Zelfbediening, Dorpsstraat Reprod.    
P6 140 Groepsfoto Dorpsschool Reprod.    
P6 141 Gemeente Wapen (oud) sticker Reprod.    
P6 142 Tegeltje Molen 't Hert Reprod.    
P6 143 Tapijthal van C.Bakker, Oude Prinsenweg Fotod.    
P6 144 Chr.Bewaarschool, Molenstraat Reprod.    
P6 145 Grafheuvel , zie ook no.150      
P6 146 R.K. Parochiekoor 'Sint Cecilia" Reprod.    
P6 147 Putterbosch Foto G.Huisman  
P6 148 Berkenlaan Foto G.Huisman  
P6 149 Varens langs de Peppelseweg, Sprielderbosch Foto  G.Huisman  
P6 150 Grafheuvel Putterbosch Foto G.Huisman  
P6 151 Ontbreek in het album      
P6 152 Grafheuvel a/d Postweg, Putterbosch Foto G.Huisman  
P6 153 Detail Bevrijdingskaart Veluwe 1945 T.V.beeld ( herdenking) Foto  G.Huisman  
P6 X ? 154 Organist …….? Op het orgel van…………….? Reprod.    
P6 155 Ds. P. Ruyg , Geref.Predikant ,T.V.beeld Herdenking Putten 1944 Foto G.Huisman  
P6 156 Mej. Termaat met handdoek monument 1944. T.V.beeld zie 155 Foto  G.Huisman  
P6 157 Mevr. T.V.beeld zie 155 Foto  G.Huisman  
P6 158 Monument 1944 T.V.beeld zie 155 Foto G.Huisman  
P6 159 Gaart van de Broek met Peetje op de Postweg Reprod.    
P6 160 De heer Steven Doppenberg, Kassier
later directeur Coöp.Landbouwvereniging "Putten"
Reprod.    
P6 161 De heer J. Posthema in de sneeuw Postweg Foto    
P6 162 Postweg Foto    
P6 163 In de sneeuw Foto    
P6 164 Sleden te huur bij J. Posthema Foto J.Posthema  
P6 165 Gedenksteen 1944 Foto M.A.v.Rossem  
P6 166 Dr van Dantzich T.V.beeld Herdenking Putten 1944 Foto G.Huisman  
P6 167 Groepsfoto Dorpsschool , Kerkplein      
P6 X ? 168 Draaimolen tijdens een Ossenmarkt?      
P6 X ? 169 Uitstapje met bus fa. Van Manen Harderwijk Reprod.    
P6 X ? 170 Geref. Vrouwen Vereniging Reprod.    
P6 171 Groepsfoto School, Weeshuis? Reprod.    
P6 172 Groepsfoto School, Kerkplein Reprod.    
P6 173 Bestuur Landbouwver. Putten Reprod.    
P6 174 Echtpaar Reprod.    
P6 175 Familie Reprod.    
P6 176 Familie Reprod.    
P6 177 Gebr. Doppenberg e.a. Feestoptocht Achterstraat Reprod.    
P6 178 Geref. Jongeren met Klaas Friso aan de piano Reprod.    
P6 179 Gereformeerde Jongeren Reprod.    
P6 180 Gereformeerde Jongeren Reprod.    
P6 181 Groepsfoto Reprod.    
P6 182 Groepsfoo Reprod.    
P6 X ? 183 Groepsfoto School Diermen (?) Reprod.    
P6 184 Puttens mannenkoor Reprod.    
P6 185 Geref.Jongeren Reprod.    
P6 X ? 186 In de klas (onbekend) Reprod.    
P6 187 Uitgaansdag Coöp Landbouw Ver. ( Schiphol ?) Reprod.    
P6 188 Geref. Mannenvereniging Reprod.    
P6 189 familie  Reprod.    
P6 190 Achterstraat. Feest Drukkerij Amsing, P.T.T.- Kantoor Reprod.    
P6 191 Graandorser Reprod.    
P6 192 Fanfarecorps "Exscelsior"  Reprod.    
P6 193 Van de Garskamp Reprod.    
P6 194 Huis in de sneeuw Foto  J. Posthema  
P6 X ? 195 Huis in de Poststraat (?) Reprod.    
P6 196 Winkel v/h fa.Rietbergen Foto H.Klaassen  
P6 197 Molenstraat, zicht op het Oud Hollandsch Huis Foto G.Huisman  
P6 198 Verhuizingen G.van Beek, Molenstraat Foto  G.Huisman  
P6 199 Het Oud. Hollandsche Huis, Dorpsstraat Foto G.Huisman  
P6 200 Zie 199 (ontbreekt in het album) Foto  G.Huisman