P9

Index Nr. Omschrijving Soort * Fotograaf ** Datum/jaartal
P9 001 Bouwplaats Herdenkingsruimte Foto G.Huisman  
P9 002 Herdenkingsruimte in aanbouw Foto G.Huisman  
P9 003 Zie 002 Foto    
P9 004 Zie 002 Foto    
P9 005 Dorpstoren , Tekening Reprod G.Huisman  
P9 006 Raamglas: 't Leme Hüss, Wapen, molen, Koetshuis, Wapen, De Vanenburg,Oude Kerk' Reprod.    
P9 007 TGV- trein passeert Putten Foto G.Huisman  
P9 008 Zie 007 Foto G.Huisman  
P9 019 Zie 007 Foto G.Huisman  
P9 010 Zie 007 Foto G.Huisman  
P9 011 Zie 007 Foto G.Huisman  
P9 012 Zie 007 Foto G.Huisman  
P9 013 Publiek, zie 007 Foto G.Huisman  
P9 014 Publiek, zie 007 Foto G.Huisman  
P9 015 Publiek, zie 007 Foto G.Huisman  
P9 016 Publiek, zie 007 Foto G.Huisman  
P9 017 Zie 007 Foto G.Huisman  
P9 018 Zie 007 Foto G.Huisman  
P9 019 Echtpaar………….Bijsteren Reprod.    
P9 020 Ossenmarkt 1929 Foto Panorama  
P9 021 Eierhal : Het laden / lossen van eieren     + 1950
P9 022 Vacantiecentrum "Mooi Veluwe" Kamphuis, kafferkraal, bungalow, dependance, Garderenseweg, Koudhoorn Reprod.    
P9 023 Het Boschhuis, Postweg Foto G.Huisman  
P9 024 Rondvaartboot "Orca" bij Nulde Foto G.Huisman  
P9 025 Rondvaartboot "Orca" bij Nulde Foto G.Huisman  
P9 026 Landschap , onbekend. Foto G.Huisman  
P9 027 Landschap , onbekend Foto G.Huisman  
P9 028 Landschap, onbekend Foto G.Huisman  
P9 029 Landschap, onbekend Foto G.Huisman  
P9 030 Bungalette "De Vanenburg" Foto G.Huisman  
P9 031 Bij De Vanenburg Foto G.Huisman  
P9 032 Brugje bij De Vanenburg Foto G.Huisman  
P9 033 Woning J.v.Hell, bij de Vanenburg Foto G.Huisman  
P9 034 Boslaantje De Vanenburg Foto G.Huisman  
P9 035 Gracht bij De Vanenburg Foto G.Huisman  
P9 036 Vijver bij De Vanenburg Foto G.Huisman  
P9 037 035 Vijver bij De Vanenburg Foto G.Huisman  
P9 038 036 "Roestig Vat"in de vijver bij De Vanenburg Foto G.Huisman  
P9 039 Bij De Vanenburg Foto G.Huisman  
P9 040 Weiland bij De Vanenburg Foto G.Huisman  
P9 041 Landschap , onbekend Foto G.Huisman  
P9 042 Landschap, onbekend Foto G.Huisman  
P9 043 Binnenhuis, in Putten Reprod    
P9 044 Molen 't Hert Foto G.Huisman  
P9 045 Molen 't Hert, Houtsnede W.V.Dijkhuizen ONTBREEKT Reprod.    
P9 046 De Nachtwacht, gravure ? Reprod.    
P9 047 Nieuwjaarswens van de nachtwacht Reprod   1911
P9 048 Golff Supermarkt, ????????????? bedrijfsleider ????????????? Foto    
P9 049 Oorkonde; uit 1570, betreft het huis Hell. Reprod.    
P9 050 Echtpaar W.Smits ( kruidkundige ) Reprod.    
P9 051 Boerderij "Klein Schoonderbeek" Reprod    
P9 052 Boerderij "Klein Schoonderbeek" Reprod.    
P9 053 Boerderij "Klein Schoonderbeek" Reprod.    
P9 054 Nieuwe weg bij Schoonderbeek Reprod.    
P9 055 Bakkerij van Gerard Jansen , Dorpsstraat Reprod.    
P9 056 Herv. Dameskrans bij Nieuwe Herv.Kerk Reprod.    
P9 057 Groepsfoto Marijkeschool Reprod.    
P9 058 Groepsfoto Reprod.    
P9 059 Groepsfoto, school Stenenkamer Reprod.    
P9 060 Onbekend boerenerf Reprod.    
P9 061 Putten 1750, tekening Reprod    
P9 062 Huize "Groot Spriel", tekening. Reprod    
P9 063 Garderenseweg Pension Brandenberg Reprod    
P9 064 Hoek Dorpsstraat - Achterstraat Reprod.    
P9 065 Fam. W. Aartsen, Kerkstraat (de ijzerwinkel) Foto    
P9 066 Fam. W.Aartsen, Kerkstraat Reprod.    
P9 067 Publiek Station N.S.,wachtend op TGV trein Foto G.Huisman  
P9 068 Zie 067 Foto G.Huisman  
P9 69 Familie . onbekend Reprod.    
P9 070 Dorpsstraat, prentbriefkaart Reprod    
P9 071 Molen 't Hert, Molenstraat Reprod.    
P9 072 Verlengde dorpsstraat Reprod.    
P9 073 Molen 't Hert Foto H.v.d.Poll  
P9 074 Molenhuis, Engweg Foto H.v.d.Poll  
P9 075 Grafheuvel Foto G.Huisman  
P9 076 Orgel Oude Herv. Kerk ONTBREEKT Reprod.    
P9 077 Molen "De Vier Winden" met molenhuis (tekening) Reprod.    
P9 078 Schaapskooi Krachtighuizen ONTBREEKT Reprod.    
P9 079 Aan den arbeid.fam.van de Hoorn (ansicht) Reprod.    
P9 080 Terug van plaggensteken, zie 079 Reprod.    
P9 081 Fam. Schut, café "De halve maan" in de Achterstraat rond 1910 Foto    
P9 082 Groepsfoto, onbekend (bij de vaktekenschool aan de Spoorstraat?) Reprod.    
P9 083 "Dynamietjes" een jeugdbandje Foto    
P9 084 Broekermolen Reprod.    
P9 085 Schaapskooi, Donkeresteeg Foto G.Huisman  
P9 086 Schaapskooi, Donkeresteeg Foto G.Huisman  
P9 087 Aanleg strand Nulde Foto G.Huisman  
P9 088 Groepsfoto Da Costaschool Reprod.    
P9 089 (radio?)Reportage bezoek St.Nicolaas Reprod    
P9 090 ( radio?)Reportage bezoek St.Nicolaas Reprod.    
P9 091 Sprielderheide ( Oost) Foto G.Huisman  
P9 092 Waterwingebied, waarschuwingsbord Foto G.Huisman  
P9 093 Onbekend bosgezicht Foto G.Huisman  
P9 094 Huize "Groot Spriel" na de brand Foto H.v.d.Poll 1985
P9 095 De heer……………. Foto    
P9 096 Samson Shag helicoptervlucht Foto    
P9 097 Mevr. van Hamwijk uit Harderwijk, onderwijzeres St.Gabriëlschool Foto    
P9 098 Wolbersen met Ossenkar, Koudhoorn Reprod.    
P9 099 Dorpsstraat met Gemeentehuis Reprod.   + 1930
P9 100 Hutje op de heide ( prentbriefkaart) Reprod.    
P9 101 Strand Nulde Foto G.Huisman  
P9 102 Met paard en wagen, onbekend Foto G.Huisman  
P9 103 Bij 't Oever . de iepebomen Reprod.    
P9 104 Talhout ( eikenhout ontdaan van de schors, het eek ) Foto    
P9 105 Fokveedag - Ossenmarkt Foto G.Huisman  
P9 106 Rijtuig van J.W.van Rossum ( uit de Dorpsstraat) Reprod.    
P9 107 Café "De Lindeboom" Reprod   + 1903
P9 108 In 't Putterbos: Emmalaan, Wihelminalaan, Julianalaan 1935 Reprod.   1935
P9 109 Boerderijtje Prins Hendrikweg, fam. Beekhuizen Foto G.Huisman  
P9 110 Familie Beekhuizen bij Putterbosch Reprod.    
P9 111 In het IJselmeer Reprod.    
P9 112 Het R.K.Kerkkoor Reprod.    
P9 113 M.S. "Niobe", later "Putten", Kapitein……….. Reprod.    
P9 114 Monument 1944 (tegeltje) Foto H.v.d.Poll  
P9 115 Groeten uit Putten: Ondergang zon heideveld, wapens, gemeentehuis, molen Ansicht, kleur Van Leer A'dam Pun 1 - 486  
P9 116 Groeten uit Putten; Dorpsstraat, ondergaande zon,
't Leme Huus, (oude toestand) Fontanus - en kerkplein
Ansicht, kleur Van Leer A'dam Pun 2 - 486  
P9 117 Nieuwe Kerk (Kerkstraat) (uitgave Van de Kamp, Putten) Ansicht, kleur V. Leer A'dam 87  
P9 118 Chr. Geref. Kerk, Hofweg (laan ?) ( uitgave Van de Kamp Putten) Ansicht, kleur V.Leer A'dam 87  
P9 119 Geref.Kerk (Achterstraat) (uitgave v.d. Kamp Putten) Ansicht, kleur V.Leer A'dam 87  
P9 120 Zuiderkerk ( Beulekampersteeg) ( uitg. v.d.Kamp Putten Ansicht, kleur V.Leer A'dam 87  
P9 121 Groeten uit Putten: Nieuwe Herv.Kerk, 't Leme Huus,
Fontanusplein, Olldenaller, Geref.Kerk, molen.Wapen
Ansicht, kleur Jospé, Arnhem, Putten 3  
P9 122 Groeten uit Putten: De Aker, Oude Kerk, Put, Wapen, Monument 1944 Ansicht,kleur Jospé, Arnhem, Putten 4  
P9 123 Groeten uit Putten: Oude Kerk, put, pomp, fa.Slot, Gr.Hussel, Bijstein,
Markt, Puttertje, wapen. Zie 122- Putten
Ansicht, kleur    
P9 124 Groeten uit Putten: Monument 1944, molenhuis, Oldenaller, Nulder nauw,
R.K.Kerk, Gemeentehuis, Jachthaven, wapen.
Ansicht, kleur Jospé, Arnhem Putten 2.  
P9 125 Groeten uit Putten: Chr.Geref.Kerk ( afgebroken), Gemeentehuis, De Aker,
De Schauw, wapen,molen, schaapskooi Diermen, Zuiderkerk.
Ansicht, kleur Jospé, Arnhem Putten 5  
P9 126 Groeten uit Putten: Kerk Dorpsstraat,De ????. Molen,
Andreaskerk (afgebroken), wapen
Ansicht, kleur Jospé, Arnhem Putten 6.  
P9 127 Groeten ui Putten: Wapen, Oude Herv.Kerk, hooiberg,
gemeentehuis, Kruispunt 't Puttertje, Dorpsstraat.
Ansicht, kleur Jospé, Arnhem Putten 7.  
P9 128 Groeten uit Putten: Oldenaller, put, Andreaskerk, Jachthaven,
Zuiderkerk, kruispunt 't Puttertje
Ansicht, kleur Jospé, Arnhem Putten 8  
P9 129 Stationsweg met Nijkerkerstraat ONTBREEKT Reprod.    
P9 130 Halvinkhuizerweg Reprod.    
P9 131 Dorpsstraat ( Adv. "Reseda" jenever) Reprod.    
P9 132 Krommestraat ( boerderij) Reprod.    
P9 133 Herv.Kerk ( met schoollokaal ) Reprod. Van Ganswijk  
P9 134 Ned. Herv. Kerk ( met "bleekveld" fam. Boeve Reprod.    
P9 135 "De Roskam ( voorzijde + achterzijde ) Dorpsstraat Reprod.    
P9 136 Dorpsstraat ( midden centrum) Reprod.    
P9 137 Dorpsstraat ( met "Amsing") Reprod.    
P9 138 Putten, Dorpsstraat, Herv.Kerk, Eierhal, Poststraat Reprod.    
P9 139 Dorpsstraat met Lindebomen Reprod.    
P9 140 139 Reprod.    
P9 141 "Zonneweelde" ( Driewegenweg ) Reprod.    
P9 142 Pension "Boschrand" ( Pinnenburgerweg) Reprod.    
P9 143 Kampeercentrum "Groot Hussel" ( voorzijde ) Reprod.    
P9 144 Oude waterval ( Schoonderbeek ) bij "De Papiermolen". Reprod.    
P9 145 Kerkstraat ( marktbezoek ) Reprod.    
P9 146 Puttergesticht ( Molenstraat thans Engweg ) Reprod.    
P9 147 Dorpsstraat - Achterstraat Reprod.    
P9 148 Herv. Kerk met dorpspomp Reprod.    
P9 149 Dorpsstraat (- Achterstraat ) Reprod.    
P9 150 Dorps - en Achterstraat Reprod.    
P9 151 Korensteeg v.h. Boschsteeg ????? ( Hakschaer?) Reprod.    
P9 152 Dorpsstraat = 149 Reprod.    
P9 153 Hutten op de heide Reprod.    
P9 154 Arnhemsekarweg, "'t Leme huus" Reprod.    
P9 155   Reprod.    
P9 156 Nieuwe Spreng ( Volenbeek) Reprod.    
P9 157 Boschpark ( Irenelaan) Reprod.    
P9 158 Huisje Voorthuizerstraat- Molenstraat ( thans Kerkstraat - Engweg ) Reprod.    
P9 159 Waterval bij Schoonderbeek Reprod.    
P9 160 Gezicht op het dorp vanaf de Harderwijkerstraat Reprod.    
P9 161 Solsegat Reprod.    
P9 162 158 Reprod.    
P9 163 Putterbosch Reprod.    
P9 164 Grieteweg bij ………….. Reprod.    
P9 165 Huize "Rustoord " ( Achterstraat ) Reprod.    
P9 166 Herstellingsoord ( thans hoofdgebouw C.N.V. Harderwijkerstraat) Reprod.    
P9 167 "Oldenaller Harbarg", interieur Reprod.    
P9 168 Putter Gesticht = 146 Reprod.    
P9 169 Jeugdherberg 't Plankenhuis ( Harderwijkerstraat ) ONTBREEKT Reprod.    
P9 170 Jeugdherberg, interieur Reprod.    
P9 171 Verlengde Dorpsstraat nu hoek Bakkerstraat Reprod.    
P9 172 Harderwijker Straatweg ( met dorpsbus ) ONTBREEKT Reprod.    
P9 173 Dorpsstraat / achterstraat = 149 Reprod.    
P9 174 Dorpsstraat - Achterstraat = 064 Reprod.    
P9 175 Oprijlaan "Groot Spriel" Foto G.Huisman  
P9 176 Oude muziektent "Excelsior op landgoed "Groot Spriel" Foto G.Huisman  

P9

177