Maatregelen trouwen i.v.m. Coronavirus

De aangescherpte maatregelen in verband met de Corona-pandemie, hebben ook invloed op de manier van trouwen.

Om bruidsparen zo goed mogelijk tegemoet te komen en tegelijk de voorschriften van het RIVM te volgen, biedt de trouwzaal van de gemeente Putten plaats aan maximaal 30 personen. Ook de aankomst en huwelijksvoltrekking zijn anders dan gebruikelijk. Met de aanpassingen in het beleid wil de gemeente Putten bruidsparen de gelegenheid geven om, ondanks de extra maatregelen en voorschriften, dit feestelijk moment toch met gasten te vieren.

De maatregelen:

 • In de trouwzaal is plaats voor maximaal 30 personen (dit na aanpassing aan de 1,5 m.-maatregel)
 • Eerst wordt het bruidspaar naar binnen begeleid door buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS). Daarna gaan de getuigen 1 voor 1 naar binnen, gevolgd door de gasten, die 1 voor 1 naar binnen geleid worden door de bode (alles met inachtneming van de 1,5 m.-maatregel)
 • Personen die tot eenzelfde huishouden behoren mogen bij elkaar zitten
 • Men dient van voor naar achter plaats te nemen in de trouwzaal op aanwijzing van de bode. Na het voltrekken van het huwelijk verlaat eerst de achterste rij van het gezelschap de trouwzaal en als laatst de voorste rij
 • Er is een apart tafeltje waar de trouwakte ligt, zodat iedereen gepaste afstand kan houden bij het tekenen
 • Nadat iedereen de trouwzaal heeft verlaten, verlaat als laatst het bruidspaar met de BABS de trouwzaal en zij loopt met het bruidspaar tot de buitendeur
 • De erehaag wordt niet meer buiten bij de voordeur opgesteld
 • De fotograaf kan zijn werk doen, mits hij ook de afstand van 1,5 meter in acht neemt
 • Kleine kinderen tot de leeftijd van 4 jaar moeten zoveel mogelijk op schoot gehouden worden van één van de ouders
 • Kinderen vanaf 4 jaar moeten zo veel mogelijk op hun eigen stoel blijven zitten
 • Voor alle kinderen geldt: zij tellen mee met het maximaal toegestane aantal personen. Ze mogen niet rondlopen in de trouwzaal. Gebeurt dit wel dan dient een van de ouders de trouwzaal samen met het kind te verlaten 
 • Er wordt geen gelegenheid geboden om het bruidspaar te feliciteren.

Dit betekent ook dat er buiten het gebouw, op en rond het terrein van het gemeentehuis, hiervoor geen gelegenheid is. De maatregelen verbieden namelijk ook groepsvorming. Als het bruidspaar en de gasten naar buiten gaan, wordt de 1,5 m.-maatregel in acht genomen (uitgezonderd gezinnen/huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar onderling). Het gezelschap dient na afloop van de aangepaste voltrekking, het gemeentehuis en het terrein rondom het gemeentehuis op gepaste afstand direct te verlaten. Het nemen van (groeps-)foto’s rondom het gebouw behoort hierdoor voorlopig niet meer tot de mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer (0341) 359 670.