Inwoners

Laatste nieuws

Vacature: Griffiemedewerker (Accordion ingeklapt)

Vraag kosteloos advies over uw bouw... (Accordion ingeklapt)

VAC Putten is een onafhankelijke commissie van geschoolde vrijwilligers die zich bezighoudt met de woonkwaliteit in de gemeente Putten
Lees meer over 'Vraag kosteloos advies ...'

15 statushouders ondertekenen Parti... (Accordion ingeklapt)

Op 11 januari 2017 hebben 15 statushouders die in Putten wonen de Participatieverklaring ondertekend in aanwezigheid van wethouder Kleijer en vrijwilligers van instanties die de statushouders beg...
Lees meer over '15 statushouders ondert...'

Eindrapportage Kwartiermaker Regio ... (Accordion ingeklapt)

De kunst van het verbinden
Lees meer over 'Eindrapportage Kwartier...'

Informatieavond leefbaarheid in de ... (Accordion ingeklapt)

Mensen met een idee, wens of concreet plan om samen de leefbaarheid in hun wijk of dorp te verbeteren kunnen op woensdagavond 18 januari 2017 terecht in Dorpshuis Heerde, Griftstraat 8, 8181 VZ H...
Lees meer over 'Informatieavond leefbaa...'

Fotograferen van woningen en bedrij... (Accordion ingeklapt)

De gemeente is verantwoordelijk voor de waardebepaling van alle onroerende zaken. Dit is geregeld in de Wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken).
Lees meer over 'Fotograferen van woning...'

Denk mee over het centrumplan voor ... (Accordion ingeklapt)

Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft besloten een nieuw 'Integraal centrumplan' voor Putten ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
Lees meer over 'Denk mee over het centr...'

Resultaten burgerpeiling en onderne... (Accordion ingeklapt)

In het voorjaar 2016 heeft de gemeente meegedaan aan de burgerpeiling en ondernemerspeiling van Waarstaatjegemeente.nl, omdat het gemeentebestuur het belangrijk vindt om te weten hoe inwoners en ...
Lees meer over 'Resultaten burgerpeilin...'