Inwoners

Laatste nieuws

Gemeente Putten heeft geen samenwer... (Accordion ingeklapt)

De gemeente Putten heeft signalen gekregen dat inwoners worden benaderd met een aanbod voor woningisolatie en dat daarbij de suggestie wordt gewekt dat dit in samenwerking met de gemeente Putten ...
Lees meer over 'Gemeente Putten heeft g...'

Lokale omroep Putten (Accordion ingeklapt)

De huidige aanwijzingstermijn van de lokale omroep verloopt. De Stichting Lokale Omroep Putten was voor vijf jaar aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publiek...
Lees meer over 'Lokale omroep Putten'

Voorlopig ontwerp Garderenseweg (Accordion ingeklapt)

Burgemeester en wethouders hebben een voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Garderenseweg vastgesteld.
Lees meer over 'Voorlopig ontwerp Garde...'

Ontwerp Beleid toepassing wet bibob... (Accordion ingeklapt)

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Putten maken bekend dat zij voornemens zijn het ‘Beleid toepassing wet bibob gemeente Putten’ vast te ste...
Lees meer over 'Ontwerp Beleid toepassi...'

Vermissing identiteitsbewijs voorta... (Accordion ingeklapt)

Inwoners van de gemeente Putten hoeven voor een verloren of gestolen identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) geen aangifte meer te doen bij de politie.
Lees meer over 'Vermissing identiteitsb...'

Militaire oefening in Putten (Accordion ingeklapt)

Van donderdag 26 mei tot en met dinsdag 31 mei 2016 is er een militaire oefening in Putten.
Lees meer over 'Militaire oefening in P...'

Gemeente Putten peilt de mening van... (Accordion ingeklapt)

Het college van burgemeester en wethouders heeft in het kader van het project Dienstverlening besloten om mee te doen aan het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl.
Lees meer over 'Gemeente Putten peilt d...'

Sportkampioenen: Meld je aan! (Accordion ingeklapt)

De huldiging van de Puttense sportkampioenen vindt dit jaar plaats op woensdagavond 15 juni 2016.
Lees meer over 'Sportkampioenen: Meld j...'