Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Nieuwsberichten


Veranderingen in het sociaal domein

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk & inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. Daarmee krijgt de gemeente Putten een omvangrijk takenpakket overgedragen. Een groot aantal taken uit de AWBZ wordt overgedragen naar de Wmo, de gemeente wordt verantwoordelijk voor de gehele Jeugdzorg en er komt in 2015 een nieuwe Participatiewet. De verwachting is dat de gemeente als meest nabije overheid haar inwoners dichtbij, beter en eerder kan helpen tegen minder kosten.

Op dit deel van de website kunt u o.a. kennisnemen van de beleidsdocumenten die door college en raad zijn vastgesteld en de veelgestelde vragen. Klik hier voor meer informatie.


Uitgelicht


Zoeken