Inwoners

Laatste nieuws

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Putten is bezig met de ontwikkeling van de woonwijk Rimpeler. Het college van burgemeester en wethouder heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Rimpeler. Woensdag 29 november 2...
Lees meer over 'Inloopavond over ontwerpbestemmingsplan Rimpeler'

(Accordion ingeklapt)

Nederland kent momenteel ieder jaar meer dan 220.000 slachtoffers van huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. In deze week tegen huiselijk gewel...
Lees meer over 'Huiselijk geweld… stopt niet vanzelf'

(Accordion ingeklapt)

Inwoners van de gemeente Putten met een chronische ziekte of beperking kunnen eenmaal per kalenderjaar een tegemoetkoming van € 200,00 aanvragen. Het betreft een tegemoetkoming die iemand kr...
Lees meer over 'Tegemoetkoming chronisch zieken'

(Accordion ingeklapt)

Op dit moment (november 2017) wordt het oude riool vervangen door een nieuw infiltratieriool. Het gedeelte vanaf de rotonde Voorthuizerstraat tot de Jacob Catstraat is klaar. De voetpaden en park...
Lees meer over 'Stand van zaken reconstructie Garderenseweg - november 2017'

(Accordion ingeklapt)

In Nederland verdwijnen vanaf 1 januari 2018 de verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang. Dit wordt allemaal peuteropvang. In de gemeente Putten willen we alle peuters dezelfde goede v...
Lees meer over 'Peuterspeelzaal wordt peuteropvang in 2018'

(Accordion ingeklapt)

Verenigingen/vrijwilligersorganisaties kunnen vanaf 1 januari 2018 hun activiteiten of evenementen aanmelden via een digitaal formulier op de website.
Lees meer over 'Rubriek Vrijwilligersbijdrage wordt Activiteitenkalender'

(Accordion ingeklapt)

Als u één of meer honden hebt, vindt u het heel gewoon dat u de hond enkele keren per dag moet uitlaten. Het is echter niet gewoon dat andere mensen hier overlast van ondervinden. T...
Lees meer over 'Hondenpoep, trap er niet in'

(Accordion ingeklapt)

Steeds meer mensen ontdekken het belang om mee te doen aan de Nationale Duurzame Huizen Route. Ook in Putten stellen enkele bewoners hun huis open op 4 en 11 november 2017. Onder hen Arap-John en...
Lees meer over 'Op bezoek bij een duurzaam huis in Putten'

(Accordion ingeklapt)

Op woensdag 27 september 2017 heeft in de Ichtusschool een inloopavond over wegonder-houd aan de Van Oldenbarneveltstraat plaatsgevonden.
Lees meer over 'Wegonderhoud Van Oldenbarneveltstraat'