Afschrift burgerlijke stand

Een afschrift van de burgerlijke stand is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen (zogenaamde rechtsfeiten) in het leven. U kunt daarbij denken aan gebeurtenissen zoals geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en partnerschapsregistratie. Op een afschrift van de burgerlijke stand wordt zo´n rechtsfeit vermeld. U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden een afschrift verkrijgen.

Knop online aanvragen Knop afspraak maken Knop zonder afspraak

Voorbeelden van afschriften

  • Een afschrift uit het geboorteregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand geboren is.
  • Een afschrift uit het huwelijks/echtscheidingsregister (partnerregistratie). Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is getrouwd, gescheiden en dergelijke.
  • Een afschrift uit het overlijdensregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand overleden is.

Uittreksel BRP

Een afschrift burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP), waarin de gemeente verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven. U kunt een uittreksel uit het BRP alleen verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Kosten

€ 12,90

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs

Contactgegevens

T (0341) 359 677 of (0341) 359 678

Uitgelicht