Mantelzorgwoning

MantelzorgwoningMantelzorgwoningen zijn compacte verplaatsbare woonunits voor mensen die mantelzorg ontvangen. De woningen worden in de nabije omgeving (vaak in de tuin) van de mantelzorger (of mantelzorgontvanger) geplaatst voor het verzorgen van een hulpbehoevend familielid. Zo is de mantelzorger altijd dichtbij, zonder dat de privacy van de mantelzorgontvanger in het geding komt. De woning is bijvoorbeeld voorzien van een keuken, woonkamer, slaapkamer, badkamer en gewenste huisautomatisering. Alles is aangepast en toegankelijk gemaakt. Op deze manier is het voor de mantelzorger eenvoudiger om de gevraagde zorg te verlenen. De mantelzorgwoning is vaak snel te plaatsen en kan weer worden weggehaald als de mantelzorg niet meer nodig is. De mantelzorgwoning kan een goed alternatief zijn voor het wonen in een woonzorgcomplex of in een zorginstelling.

Bouwregels

Het bouwen of plaatsen van een mantelzorgwoning in het buitengebied is vergunningvrij mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden van bijbehorende bouwwerken en het Bouwbesluit. Op www.omgevingsloket.nl kunt u zelf controleren of uw bouwplannen vergunningvrij zijn of informeer bij de gemeente. Mogelijk moet u een vergunning aanvragen, waarbij eventueel moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. In de inwoningsnota heeft het college aangegeven in welke gevallen en onder welke voorwaarden zij in principe gebruik maakt van haar bevoegdheid om af te wijken van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van het creëren van inwoning.