Zorgaanbouw

ZorgaanbouwWilt u aan uw eigen huis een aanbouw realiseren om zorg te verlenen of om uw bad- en slaapkamer op de begane grond te realiseren? Aan de achterzijde of zijkant van de woning kan een prefab aanbouw tegen het huis worden geplaatst, zodat men vanuit de woning direct in de aangebouwde slaapkamer met badkamer komt. Ook kunt u de woning of een bestaand bijgebouw zodanig verbouwen dat er een zorgvoorziening wordt gerealiseerd.

Bouwregels

Het bouwen of plaatsen van een zorgaanbouw is vergunningvrij mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden van bijbehorende bouwwerken en het Bouwbesluit. Op www.omgevingsloket.nl kunt u zelf controleren of uw bouwplannen vergunningvrij zijn of informeer bij de gemeente. Mogelijk moet u een vergunning aanvragen, waarbij eventueel moet worden afgeweken van het bestemmingsplan.