Hotspot monitor

Inleiding

De gemeente vernietigd zijn documenten op basis van een vastgestelde selectielijst. Nu zijn er wel een zaken die bij een gemeente spelen die invloed hebben op de gemeente die dan toch vernietigd mogen worden.

Er is mogelijkheid om toch die documenten te bewaren via het instrument hotspotmonitor. Op grond van artikel 5, 1, sub e, van het Archiefbesluit 1995 kunnen in bijzondere gevallen archiefstukken die in de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 gewaardeerd als te vernietigen alsnog worden gewaardeerd als te bewaren. Het instrument hiervoor is de periodieke hotspotmonitor.

Na vaststelling van de hotspotlijst zal bepaald worden welke archiefstukken uitgezonderd worden van vernietiging. De hotspotmonitor wordt door gemeenten vanaf 2017 toegepast. 

Hotspots: definitie en criteria

Een hotspot is een gebeurtenis of kwestie die zorgt voor een opvallende of intensieve interac-tie tussen overheid en burgers en/of burgers onderling. Het gaat dus om zaken die veel maat-schappelijke beroering veroorzaken. Een hotspot voldoet aan één of meer van de volgende criteria:

  • Er is sprake van een gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen binnen het verzorgings-gebied van de zorgdrager die veel maatschappelijke beroering veroorzaakt, van bijzon-dere betekenis is voor de bevolking en/of waarvoor veel aandacht bestaat in de media.
  • Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie binnen het verzorgingsgebied van de zorgdrager die belangrijke principiële tegenstellingen tussen burgers aan het licht brengt en/of een debat dat over de kwestie veel emoties losmaakt. 
  • Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die aanleiding is voor een intensief publiek debat over het functioneren van de zorgdrager. 
  • Er is sprake van een politieke kwestie waardoor de positie van het decentrale openbaar bestuur ernstig is bedreigd of juist wordt onderstreept. 

In 2024 is er een besluit vastgesteld om documenten uit te zonderen van de vernietiging.

klik hier voor het gepubliceerde besluit.