Geschiedenis van Putten

 • Verhaal van Putten

  18 februari 2022

  Blader mee door de geschiedenis van Putten

 • Historisch Canon van Putten

  is een overzicht van de belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de gemeente Putten en omgeving.

 • Tijdbalk

  Putten in chronologische volgorde.

 • Samenstelling gemeenteraad

  Foto's van de gemeenteraad vanaf 1946

 • Bevolkingstoename

  Inwoners aantal van 1526 tot heden

 • Ontwikkeling van het ambt van burgemeester

  Dit artikel is een bewerking van een artikel dat eerder verschenen in het Jaarboek 1997 van het Puttens Historisch Genootschap.

 • Overzicht van burgemeesters van Putten van 1808 tot heden

 • Zetelverdeling gemeenteraad vanaf 1939

  In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van gemeenteraden vanaf 1939. De gemeenteraad wordt gekozen door de inwoners van de gemeente. De leden van de raad benoemt de wethouders, die vervolgens samen met de burgemeester het dagelijks bestuur van de gemeente vormen. De burgemeester wordt op inspraak van de gemeenteraad voor zes jaar door de Kroon benoemd.
  Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002 maken wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraad. De positie van de gemeenteraad is sindsdien vergelijkbaar met die van de Tweede Kamer (het parlement) op landelijk niveau, het college is vergelijkbaar met het kabinet. De gemeenteraden worden bijgestaan door een griffier, ook deze functie is ingevoerd met de Wet dualisering gemeentebestuur. De griffier is de eerste adviseur van de raad en ondersteunt de raad met de op de griffie werkzame ambtenaren.
  De burgemeester bleef wel voorzitter van de gemeenteraad.

 • Het weeshuis van Putten