Historische Beeldbank en Prentbriefkaarten

Bekijk de historische beeldbank van het gemeentearchief Putten via de link:

Beeldbank historisch beeldarchief - Gemeentearchief Putten

Het gemeentearchief van Putten maakt gebruik van een beeldbank. Daarin worden prentbriefkaarten en foto's gepubliceerd, die in het bezit zijn van de gemeente Putten. De collectie bestaat uit oude prentbriefkaarten van het begin van de vorige eeuw maar ook "nieuwe" prentbriefkaarten en foto's. Op deze prentbriefkaarten wordt een beeld geschetst van het leven in het dorp en zijn omgeving. Op dit moment bestaat de collectie uit ± 635 prentbriefkaarten/foto's in de categorieën:

Algemeen

 • Dorpsgezichten
 • Schapen

C.N.V. Vakantieoord

 • Aandenken CNV Vakantieoord
 • Interieur

Collectie Henk Jansen

 • 3-4-5 luik kaarten
 • Bosbad Klein Zwitserland
 • Nulde-Overe-Zuiderzee
 • Oldenaller

Dorpspomp

Gemeentehuis

Kerken

 • Gereformeerde Kerk
 • Nederlandse Hervormde Kerk
 • Rooms-Katholieke Kerk

Klederdracht

Landgoederen

 • Bijstein
 • Groot Spriel
 • Oldenaller
 • Schoonderbeek
 • Schovenhorst
 • Vanenburg
 • Volenbeek
 • Zuiderveld

Molens

Straten

Razzia

 • gedenksteen
 • "De Vrouw van Putten"

Vakantie

 • Bungalowpark Heidezicht
 • De Heihaas
 • Kampeercentrum De Instuif
 • Vakantiecentrum Mooi Veluwe
 • Vakantiehuis De Peppelhoeve
 • Vakantiepark Op de Pol

Villa's en huizen

Bij enkele prentbriefkaarten wordt ook een jaartal vermeld zoals bijvoorbeeld: 1902, Huize Bijstein. 1902 Is de datum van de stempel op de postzegel achterop de prentbriefkaart.

Met enige regelmaat zullen er aanvullingen en nieuwe verzamelingen worden gepubliceerd.

Voor eigen gebruik mag u kopieën van de foto’s uit het historisch beeldarchief downloaden. Wanneer u de foto's wilt publiceren (via o.a. boeken, kalenders, reclame-uitingen, tentoonstellingen), dient u auteursrechten te betalen aan de desbetreffende auteursrechthebbende. Indien deze niet is vermeld, weten wij niet wie dat is. In de gevallen dat het gemeentearchief Putten zelf rechten bezit, zien wij daarvan af.

Het voorgaande geldt voor alle foto’s uit het historisch beeldarchief, met uitzondering van de foto’s betreffende het project "Op avontuur met Steventje" en de "Archiefwerkzaamheden Schovenhorst". Als u dit materiaal wilt publiceren, heeft u schriftelijke toestemming nodig van het gemeentearchief Putten.

Auteursrecht

Het gemeentearchief van Putten doet haar uiterste best om de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van materiaal op de website zo goed mogelijk na te leven.

Instellingen en personen die desondanks menen dat hun rechten aangetast zijn door vertoning van tekst en beeld op de beeldbank van de gemeente Putten, worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met de redactie van Historische Beeldbank Putten via info@putten.nl 

In verband met eventuele auteursrechtelijke claims is het helaas niet meer mogelijk om deze prentbriefkaarten en foto's digitaal in te zien.

Beeldbank historisch beeldarchief - Gemeentearchief Putten