Substitutie

Machtiging tot vervanging

De gemeente Putten heeft als eerste Gelderse gemeente een machtiging tot vervanging (substitutie) van te bewaren archiefbescheiden ontvangen.

Dit betekent dat Putten de kwaliteit van de digitale archivering zo op orde heeft dat fysieke (papieren) documenten mogen worden vervangen door digitale documenten.

De gemeente Putten heeft archiefbeheer geborgd door een kwaliteitssysteem.