Bezoekersreglement

Hier vindt u het bezoekersreglement van het Gemeentearchief.

Registratie, aanmelden en afmelden als bezoeker

 • Bij uw bezoek aan het gemeentearchief meldt u zich bij de dienstdoende archiefmedewerker. De eerste keer krijgt u een registratieformulier voorgelegd, waarop u uw familienaam, voorletters, adres, postcode en woonplaats invult. Door het ondertekenen van het registratieformulier verklaart u zich te houden aan dit bezoekersreglement. Bezoekers die slechts komen voor kopieën van bouwtekeningen hoeven geen registratieformulier in te vullen.
 • De door u op het registratieformulier ingevulde gegevens worden alleen voor registratie van uw bezoek en voor statistische doeleinden gebruikt en zullen, zonder uw toestemming, niet aan derden worden verstrekt.
 • Bij ieder volgend bezoek wordt datum van uw bezoek op uw registratieformulier aangetekend.
 • Na uw bezoek meldt u zich bij de dienstdoende archiefmedewerker

Gedrag in werkruimte

 • Jassen worden buiten de bezoekersruimte aan een kapstok gehangen.
 • Het is alleen toegestaan om met een potlood aantekeningen te maken.
 • Eten, drinken en roken is niet toegestaan in de bezoekerskamer. Roken mag u alleen buiten het gemeentehuis.
 • Vanwege de kleine ruimte mogen niet meer dan drie bezoekers gelijktijdig in de werkruimte aanwezig zijn. Overleg met andere bezoekers kan het beste buiten de werkruimte plaats vinden, bijvoorbeeld aan de tafels in de naastgelegen gang.
 • Mobiele telefoons dient u uit te schakelen.
 • Er mogen geen foto’s gemaakt worden van archiefstukken

Raadplegen van archiefstukken

 • Archiefstukken worden alleen ter inzage gegeven indien de stukken openbaar zijn en indien de materiele toestand dit toestaat.
 • Gebruik archiefstukken niet als onderlegger en leun er niet op.
 • Maak geen aantekeningen op de archiefstukken en voeg geen eigen papieren toe.
 • Verstoor de aanwezige ordening van de archiefstukken niet.
 • Bevochtig uw vingers niet bij het omslaan van bladzijden van archiefstukken en raak stukken van vóór 1900 zo min mogelijk aan.
 • Meld aangetroffen beschadigingen of verkeerde opberging van archiefstukken aan de dienstdoende archiefmedewerker.
 • Er is een kleine bibliotheek. De voorlopige catalogus ligt voor u ter inzage. De boeken en tijdschriften kunnen ter plaatse worden geraadpleegd. Ze worden echter niet uitgeleend.

Reproduceren van archiefstukken

 • Van de meester archiefstukken mogen kopieën gemaakt worden, tegen het tarief van de Legesverordening. Kopieën worden door de dienstdoende archiefmedewerker gemaakt.
 • Vanwege hun kwetsbaarheid mogen bepaalde documenten, b.v. kaarten, grotere boekwerken, gekleurde afbeeldingen en foto's van vóór 1900 niet worden gekopieerd.

Sancties

 • Indien u zich niet aan de regels van dit reglement houdt, zal u hierop worden aangesproken door de dienstdoende archiefmedewerker. Bij herhaling kan u door hem de inzage van archiefstukken en de toegang tot de werkruimte worden ontzegd.