Tarieven

Voor het laten doen van naspeuringen in het archief en het verstrekken van fotokopieën c.a. worden kosten in rekening gebracht, conform de op dit moment geldende Legesverordening.

       

1.26.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

18,15

 

 

 

 

1.28

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.28.a

een afschrift, fotokopie of scan van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina op:

 

 

 

A4-formaat (zwart-wit)

0,30

 

A4-formaat (kleur)

1,55

 

A3-formaat (zwart-wit)

0,40

 

A3-formaat (kleur)

2,60

 

Groter dan A3-formaat (zwart-wit)

19,00

 

Groter dan A3-formaat (kleur)

22,00

 

 

1.28.b

Bij dubbelzijdige bedrukking worden de tarieven verdubbeld.

 

Voor een scan worden de tarieven van de verschillende formaten in zwart-wit gehanteerd.

 

een scan van een foto of ander document

per scan verhoogd met

afdruk digitale foto

per foto verhoogd met

 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR708809/2

 

5,25

1,00

5,25

1,00