De Heren van Putten en andere grondheren

Symbool Steden en StatenTijdperk - Steden en staten (1000-1500)

Nadere beschrijving - De heren van Putten en andere grondheren

Waar buiten te zien -

Waar binnen te zien -

 

De Heren van Putten

De geslacht van de Heren van Putten woonde op het kasteel Puttenstein tussen Elburg en Oldebroek. Tot zijn bezit behoorden veel landerijen in die streek en ook verder noordelijker. Daarnaast bezat hij ook enige landerijen in onze omgeving, doch hier is zijn bezit niet van grote betekenis geweest.

 

Andere grondheren

Buiten het bezit van deze grotere grondheren waren er in Putten en omgeving ook afzonderlijke landgoederen die behoorden aan vrije bezitters zoals edelen, ridders, patriciërs, plaatselijke kerken (vicariën), weeshuizen, lokale kloosters (Fratershuis te Harderwijk), e.d.