Gelderse onafhankelijkheidsstrijd

Symbool Steden en StatenTijdperk - Steden en staten (1000-1500)

Nadere beschrijving - Gerlderse onafhankelijkheid

Waar buiten te zien - Het huis is nog intact en is vrij recent gerestaureerd

Waar binnen te zien -

 

Afbeelding Karel van GelreIn de 15e eeuw tracht Bourgondië zijn macht steeds verder over de Nederlanden en andere gebieden uit te breiden, zowel door huwelijk als met militaire dwang.Zo verovert Karel de Stoute in 1471 ook Gelre en zet hertog Adolf gevangen. Na een roerige tijd wordt Adolf's zoon Karel in 1492 als hertog van Gelre ingehuldigd. Sindsdien voert deze strijd met de Bourgondisch-Habsburgse macht om het behoud van de onafhankelijkheid van Gelre.

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding van soldatenIn deze strijd wisselden de krijgskansen meermaals. De burgerbevolking heeft daardoor veel te lijden gehad.Zo is het dorp Putten meerdere malen (1490, 1494, 1502 en 1517) door de strijd getroffen en door de Bourgondiers verwoest en verbrand.