Gravelijk/Hertogelijk bezit

Symbool Steden en StatenTijdperk - Steden en staten (1000-1500)

Nadere beschrijving - Gravelijk/Hertogelijk bezit

Waar buiten te zien -

Waar binnen te zien -

 

Gravelijk/Hertogelijk bezit

Vanouds bezaten de graven/hertogen van Gelre hoeven en landerijen in persoonlijk eigendom. Daarnaast golden de woeste gronden in Gelre ook als persoonlijk bezit van de hertog. Naarmate de ontginning van woeste gronden door verbeterde technieken meer mogelijkheden bood, stelde de Hertog geschikte percelen daartoe ter beschikking. Omdat deze goederen behoorden tot het bezit van de Landsheer zijn zij hier Herengoederen genoemd, in onze naaste omgeving waren dat er 45.