Later versterkte huizen: Arler

Symbool Steden en StatenTijdperk - Steden en staten (1000-1500)

Nadere beschrijving - Arler

Waar buiten te zien -

Waar binnen te zien - Vondsten opgraving in museum "De Tien Malen"

 

Afbeelding van ArlerArler

Het goed Arler heeft al een hoge ouderdom. Het wordt in het tijnsboek van het klooster te Elten al in de 14e eeuw genoemd. Het huis Arler is daarentegen pas in het laatste kwart van de 15e eeuw gebouwd als een eenvoudig herenhuis van het type 'spijker' in opdracht van Henrick Reyners van Arler, schout van Putten. Daarna vererft het huis via verschillende leden van het geslacht Van Arler tot het in de 17e eeuw verkocht wordt aan Johan van der Hell.  Na enkele generaties Van der Hell komt het aan de familie Van Delen. Vanaf het begin van de 18e eeuw is de gang van zaken rond het huis onbekend en zal het vervallen zijn tot een boerenwoning, in de tweede helft van de 18e eeuw bewoond door Hartger Aalten.

 

Vermoedelijk bevindt het huis zich in een zódanig ruïneuze staat dat het als bijgebouw van een boerderij (Groot Arler?) wordt beschouwd. Bij de instelling van het kadaster wordt het niet meer afzonderlijk vermeld. De muurresten zijn sindsdien onder het maaiveld verdwenen totdat zij in 1998 voor onderzoek tijdelijk zijn blootgelegd.