Later versterkte huizen: Schoonderbeek

Symbool Steden en StatenTijdperk - Steden en staten (1000-1500)

Nadere beschrijving - Schoonderbeek

Waar buiten te zien - Het huis is nog grotendeels intact en onlangs opgeknapt

Waar binnen te zien -

 

Schoonderbeek

Afbeelding SchoonderbeekDe vroegst bekende eigenaar van Schoonderbeek is Klaas van Aller, die leefde in de tweede helft van de 15e eeuw en overleed in 1484. Waarschijnlijk is het huis in die periode gebouwd als een eenvoudig herenhuis van het type 'spijker'. Schoonderbeek vererfde op zijn zoon waarna het in 1501 in handen kwam van Sander Bentinck die het op zijn beurt in 1519 aan hertog Karel van Gelre verkocht.

 

In 1521 werd het huis door een Hollandse bende scheepsvolk in brand gestoken. Hertog Karel schonk het goed aan zijn dochter Anna van Gelre die het herstelde. De hertog bracht er diverse malen een bezoek en was zeer tevreden over de bewaking van zijn persoon door de Puttenaren. Deze waren dienstplichtig aan Schoonderbeek en werden door hem vrijgesteld van de landweer. De dienstplicht aan Schoonderbeek door de Puttense dorpelingen en de bewoners van de Putterbrink is gebleven tot de Franse tijd. Na de dood van Anna van Gelre werd het goed verkocht en werd het achtereenvolgens door diverse eigenaren bewoond. Een deel van het gebouw is geruime tijd als boerderij gebruikt. Dit deel is in het begin van de 20e eeuw verdwenen. Het uitgestrekte landgoed is inmiddels echter verminderd tot ca. een hectare. Het huis wordt particulier bewoond.