Later versterkte huizen: Vanenburg

Symbool Steden en StatenTijdperk - Steden en staten (1000-1500)

Nadere beschrijving - Schoonderbeek

Waar buiten te zien - Het huis is nog grotendeels intact en onlangs opgeknapt

Waar binnen te zien -

 

Vanenburg

Afbeelding op tegels VanenburgDe Vanenburg is van oorsprong een boerderij die afhing van de kelnarij en bekend was onder de naam 'het goed tho Nulde'. Rond 1440 wordt het in leen gehouden door een Van Vanevelt, in welke familie het bleef tot 1560 Daarna kwam het in bezit van de familie Van Angeren. Of het toen al een versterk huis was en hoe het goed er uit heeft gezien is niet bekend, maar er was in de overdrachtsbeschikking wel sprake van een z.g. spieker (spijker). Een oud(?) tegeltableau geeft een fantasieafbeelding van de 'Vanenburcht anno 1585'. 

 

Afbeelding van de VanenburgIn het midden van de 17e eeuw verkochten de laatste Van Angerens de Vanenburg aan Peter van Appeltern. Na diens overlijden kwam het via een veiling aan Hendrik van Essen, landdrost van Veluwe. Deze liet in 1664 ten oosten van de oude Vanenbug een nieuw huis bouwen. Het oude zal zijn afgebroken en de resten zijn geheel verdwenen. Het is zelfs niet meer bekend waar het precies heeft gestaan.