Steden en Staten

Symbool Steden en StatenTijdperk - Steden en staten (1000-1500)

Nadere beschrijving - Hoven

Waar buiten te zien - Arler, Beerencamp, Schoonderbeek en de Vanenburg

Waar binnen te zien -

 

Afbeelding van hoven Paderborn, Werden en EltenOorspronkelijk zijn in de middeleeuwen de meeste boerderijen in het bezit van de vroege adel. Hun boerderijen werden bewerkt door landbouwers/veehouders die horig waren. De adel had vaak vele verspreid liggende goederen. De oudst bekende grondheren waren de graven van Hamaland, die in onze omgeving uitgebreide bezittingen hadden. Ten behoeve van zijn horigen had een van deze graven - waarschijnlijk reeds voor het jaar 800 - de stichting van een kerk in Putten uit eigen middelen bekostigd, een z.g. 'eigenkerk'. Ook kennen wij de in Rhenen wonende edelman Folkerus die in de 9e eeuw leefde en die ook veel bezit had in Putten.

 

Door schenkingen van deze edelen en andere grootgrondbezitters zijn grote aantallen boerderijen in bezit gekomen van geestelijke instellingen, zoals kloosters, abdijen, stiften, kapittels en dergelijke. Voor Putten en omstreken waren dit voor een groot deel kloosters in het aangrenzende tegenwoordig Duitse gebied. De belangrijkste waren de proosdij te Werden, het vrouwenstift bij Elten en de Abdinchof te Paderborn.