Vroege versterkte huizen

Symbool Steden en StatenTijdperk - Steden en staten (1000-1500)

Nadere beschrijving - Vroege versterkte huizen

Waar buiten te zien -

Waar binnen te zien -

 

De vroegste versterkte huizen ('kastelen') te Putten zijn waarschijnlijk de huizen (Oud)Aller en Hell.

 

Schets van Den AllerBeide worden genoemd als 'herenhuizen' als zij in 1372 door de Heeckerens worden ingenomen en geplunderd. Omstreeks die tijd moet een boedelscheiding hebben plaatsgevonden tussen de nazaten van twee zonen Van Aller: de oudste tak bouwde een nieuw huis, Den Aller en de jongere tak richtte zich in op het geplunderde oude Aller, nu 'Oldenaller' of 'Auwenaller' geheten. Hoe het oude Aller eruit heeft gezien is onbekend omdat het in de 17e eeuw is afgebroken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding van Het Huis HellHet nieuwe 'Den Aller' is tot in de 18e eeuw blijven bestaan, getuige een afbeelding van dit huis. Tegenwoordig rest nog een kleine, door een grachtrestant omgeven verhoging bij de boerderij Aller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto van boerderij Groot HellOok het huis Hell is blijven bestaan aangezien we hiervan ook beschikken over een 18e eeuwse afbeelding. Van de plaats waar het gestaan heeft is slechts bij benadering de locatie bekend achter boerdeij "Groot Hell".

 

Boerderij Groot Hell