Papierindustrie

Symbool Regenten en VorstenTijdperk - Regenten en Vorsten (1600 - 1700)

Nadere beschrijving - Papierindustrie

Waar buiten te zien -Engersteeg

Waar binnen te zien -

 

Afbeelding van waterval VanenburgOoit zijn er bijna 180 papiermolens op de Veluwe geweest. Hiervan waren er drie te Putten, alle watermolens. Al in 1661 legt Hendrik van Essen, heer van de Vanenburg, een papiermolen op de Groevenbeek en een op de beekloop naar de Vanenburg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding van Waterval bij SchoonderbeekIn 1694 wordt door Hendrik van Middachten, heer van Schoonderbeek, een papiermolen op de Schoonderbeek gelegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding van watermolenDe beken die het water moeten aanleveren worden gevoed door sprengen, tot onder het grondwaterpeil uitgegraven sloten, waardoor er een regelmatige wateraanvoer ontstaat. De molen op de Groevenbeek heeft júist op Ermelo's grondgebied gestaan en werd ook wel de Telgtermolen genoemd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding van kaart molensDe molen bij de Vanenburg is tot 1874 in gebruik gebleven. Die op de Schoonderbeek tot 1871. Nadat de fabricage al is gestopt brandt de molen in datzelfde jaar af. De molen op de Groevenbeek stopt in 1879. In 1880 worden de molengoederen hiervan openbaar verkocht.