1700 - 1800 Pruiken en Revoluties

De eeuw van de Verlichting

  • Amptsjonkers

    Vertegenwoordiging in Staten van het Veluwse Kwartier bestond uit de adel, steden en amptsjonkers

  • Einde ambt / begin gemeente

    Vervanging staatsbestel van de Unie van Utrecht door de Bataafse republiek. Opheffing schoutambten en het begin van de gemeente