500 - 1000 Monniken en Ridders

Symbool Monniken en RiddersTijdperk - Monniken en Ridders

Nadere beschrijving -

Waar buiten te zien - Christendom, vroege missionarissen Bonifatius en Liudger

Waar binnen te zien -

 

Op de Veluwe is nog lang vastgehouden aan de oude Germaanse godsdienst. De relatie boer-natuur zal daar niet vreemd aan zijn. Tegen het eind van de 7e eeuw vestigt de Frankische hofmeier Pepijn II zijn macht in onze streken.

 

Afbeelding van BonifatiusDaardoor kunnen Willibrord en de zijnen en vervolgens Bonifatius structureel werken aan de bekering van deze gebieden zodat rond 750 de Veluwe grotendeels oppervlakkig tot het Christendom is overgegaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding van LiudgerusEen verdergaande verdieping van de missionering vindt later door Liudger plaats. Hij begint zijn missioneringwerk in 774, eerst in het gebied rond Deventer en vanaf 777 in de eigenlijke Friese landen. Vanaf 793 wordt hij ingezet voor de missionering onder de Saksen die toen juist door Karel de Grote onderworpen waren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding van Benidictijner proosdij-Werden

 

Vanwege de onrust in hun gebied werkt hij vanuit Werden aan de Ruhr. Daar sticht hij een Benedictijner proosdij met kerk en school. (ten onrechte wordt van Werden vaak gesproken als over een klooster; omdat het dus eigenlijk een proosdij was werden de Werdense goederen op de West-Veluwe 'proostgoederen' genoemd).

 

Afbeelding van een kaart

Bij zijn tochten door Noord-Nederland en naar Utrecht moet hij vaak de Veluwe hebben doorkruist en daar goede relaties hebben opgebouwd met de lokale heersende klasse. Dat kon hij vanwege zijn eigen Friese adellijke afkomst.

 

Afbeelding van schenkingsoorkonde

Dit blijkt uit de schenkingsoorkonden die  bewaard zijn gebleven waarin Liudger en/of zijn proosdij te Werden met  goederen zijn begiftigd.