Kerkbouw

Symbool Monniken en RiddersTijdperk - Monniken en Ridders

Nadere beschrijving - Kerkbouw

Waar buiten te zien - De oerblokken zijn bij de kerktoren nog te zien.

Waar binnen te zien -

 

Wanneer de eerste kerk in Putten is gebouwd is niet exact bekend. Waarschijnlijk op de plaats van een Germaans heiligdom omdat deze plekken daar veelal voor zijn benut. Mogelijk is dit de eerste keer zo rond 800 gebeurd. (zie bij grafveld te Krachtighuizen) en zijn er diverse opvolgers geweest. Immers, in de loop van de 8e eeuw heeft het Christendom zich hier vast gevestigd en zullen de mensen een heiligdom nodig gehad hebben. Waarschijnlijk is er toen een kerkje gebouwd in opdracht van de graaf van Hamaland omdat het als 'eigenkerk' in diens familie is doorgegeven. Aan welke heilige dit mogelijke kerkje gewijd was zullen we nooit weten.

 

De wijding van kerken aan de H. Pancratius is onder de Duitse adel pas na 900 in zwang gekomen.

 

Afbeelding van tekening ca. 900Wel is daaruit af te leiden dat de Puttense parochiekerk niet lang ná 900 aan de H. Pancratius is gewijd. Zéker is dat er al in het midden van de tiende eeuw een kerk(je) stond. Immers, bij de stichting van het klooster te Elten in het jaar 963 door graaf Wichman zijn vele goederen te Putten aan dit klooster geschonken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding tekening ca. 1125Het klooster bleek vervolgens ook de helft van de kerk (die er dus toen al was) te bezitten. Afgaande op voorbeelden van kerkstichting in de omgeving (zoals Ermelo) zullen de eerste kerkjes eenvoudige rechthoekige bouwwerken van hout en klei zijn geweest, zoals ook de boerderijen waren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto van de oerblokkenIn het tweede kwart van de elfde eeuw is de kerk herbouwd 'in gebakken steen en grote oerblokken, zoals die uit het Hunnerbroek werden opgegraven'.

 

De eerst bekende pastoor van Putten is een zekere Wenemarus. Hoewel er natuurlijk sinds de stichting van de kerk te Putten geestelijken de functie van pastoor zullen hebben vervuld is hij de eerste van wie iets bekend is. Zo gaf hij in ca. 1280 een bijdrage aan de inzameling voor gelden voor wat de achtste  kruistocht moest worden, maar deze is toen niet doorgegaan.