Adrianus Jacobus Berkhout

Foto van Burgemeester Adrianus Jacobus Berkhout, burgemeester van 1-8-1978 tot 1-4-1997Adrianus Jacobus Berkhout (1-8-1978 tot 1-4-1997)

Als ex-wethouder van Arnhem treedt deze burgemeester aan in een periode van economische recessie met als gevolg bezuinigingen en kortingen waar hij echter samen met de wethouders zeer slagvaardig mee om weet te gaan. Met vriendelijkheid en overtuigingskracht weet hij begrip te kweken voor de financiële situatie.

Door alle tegenslagen heen is het belastingniveau in Putten lange tijd het laagste van Nederland. Er komen voorzieningen als een openbare gemeenschappelijke bibliotheek en het winkelcentrum ondergaat een metamorfose. Op sociaal-cultureel gebied verandert er ook veel.

In maart 1997 hebben bestuur, medewerkers en bevolking in drie dagen tijd op indrukwekkende wijze afscheid genomen van het burgemeestersechtpaar. Burgemeester Berkhout schenkt de bevolking van Putten 22.000 narcissen (één per inwoner), zijn vrouw wordt benoemd tot ereburger vanwege haar nimmer aflatende inzet in het vrijwilligerswerk, met name voor bejaarden.

Vondel schreef enkele gedichten bij historische schilderijen die in de Amsterdamse burgemeesterskamer hingen en die voor het stadsbestuur een voorbeeldfunctie hadden. "Waardigheid, geen uitzondering voor bloedverwanten, matigheid en standvastigheid" zijn de onderwerpen. Eén gedicht wil ik hier citeren, het werd ook door burgemeester Berkhout tijdens zijn afscheidsrede genoemd.

Op 's burgemeesters wacht mag Rome veilig slapen,

Als Marcus Curius, het aangeboden goud

versmâende, zich genoegt met een gerecht van rapen.

Zo wordt op matigheid en trouw een stad gebouwd.