Christiaan Annas Seger Hiebendaal

Christiaan Annas Seger Hiebendaal (1-1-1856 tot 31-12-1885)

Woont voordat hij in Putten komt in Heerewaarden. Ook deze burgemeester leeft in onmin met de vroedschap. Ten tijde dat hij Putten verlaat is er zelfs sprake van een rechtsgeding tegen de burgemeester. Toch krijgt ook hij later een straatnaam toebedeeld. Na zijn ontslag vertrekt de familie Hiebendaal naar Kampen.