Cornelis Vervoorn

Cornelis Vervoorn (1-10-1944 tot 15-1-1945)

Gemeente-veearts, commandant van de burgerwacht en hoofd van de luchtbescherming.

Na de razzia wordt hij tot waarnemend burgemeester benoemd. In deze moeilijke periode na de razzia, vervult hij dit ambt met grote moed.

Al spoedig moet hij ontslag te vragen vanwege zijn beroep als veearts en zijn grote praktijk waardoor het hem onmogelijk is de belangen van de gemeente volledig te behartigen.

Een straat in het Hoge Eind herinnert ons aan Vervoorn.