Gijsbert Jan Numan

Gijsbert Jan Numan (8-5-1945 tot 20-1-1946)

Opnieuw een waarnemend burgemeester omdat de Commissaris Militair Gezag in de provincie Gelderland overweegt "dat voor de handhaving van de orde, rust en veiligheid van den Staat de onmiddellijke vervulling van de burgemeestersfunctie noodzakelijk moet worden beschouwd."