M. Aartsen - den Harder

M. Aartsen-den Harder (waarnemend burgemeester 01-09-2010 tot 15 juni 2011)

Op 1 september 2010 is mevrouw M. Aartsen-den Harder wonende te Vorden in functie getreden als waarnemend burgemeester van de gemeente Putten.

Mevrouw Aartsen, 64 jaar, CDA is van 1989-1998 locoburgemeester geweest van de voormalige gemeente Vorden.

Zij was lid van Provinciale Staten van Gelderland van 1999 tot 2011 en sinds 2007 plaatsvervangend voorzitter van de Provinciale Staten. Van februari 2010 tot juni 2011 heeft zij de voorzitter vervangen.

Van 2009 – mei 2010 was zij wethouder van de gemeente Brummen.

De Commissaris van de Koningin in Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje, heeft na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Putten, besloten tot het aanstellen van een waarnemend burgemeester in deze gemeente. De functie is per 1 september 2010 vacant vanwege het eervol ontslag per dezelfde datum van de huidige burgemeester mr. B.J. van Putten. De waarnemend burgemeester mevrouw Aartsen is op 30 augustus 2010 beëdigd door de Commissaris van de Koningin.

Per 15 juni 2011 is de heer H.A. Lambooij benoemd tot burgemeester van de gemeente Putten. Mevrouw M. Aartsen-den Harder beëindigt per deze datum haar functie van waarnemend burgemeester.