Mr. Berend Jan van Putten

Foto van Mr. Berend Jan van Putten, burgemeester van 1-5-1997 tot heden

Mr. Berend Jan van Putten (01-05-1997 tot 01-09-2010).

De heer Van Putten werd op 1 mei 1997 geïnstalleerd als burgemeester.

Hiervoor was hij burgemeester van de Zeeuwse gemeente Mariekerke. Die gemeente is per 1 januari 1997 bij een herindeling opgegaan in de gemeente Veere.

De heer Van Putten was als burgemeester een markante persoonlijkheid, die niet bang was, die zaken durfde aan te pakken en bespreekbaar te maken, maar ook beslissingen durfde te nemen. Bovendien heeft hij gevoel voor humor en is hij iemand met het hart op de goede plaats.

Samen met zijn echtgenote leefde hij mee met inwoners en medewerkers, zowel in goede als in moeilijke tijden. Tijdens zijn loopbaan in Putten ging Nederland in 2002 over op een duaal bestuurssysteem. De politiek moest spannender worden en de rol van de gemeenteraden als volksvertegenwoordiger moest versterkt worden. De burgemeester was geen voorstander van het dualisme. Zijns inziens heeft het nieuwe bestuurssysteem niet geresulteerd in een grotere belangstelling van de burgers voor de politieke besluitvorming. In zijn portefeuille zat ook de post internationale betrekkingen.

Onder zijn leiding zijn projecten op het gebied van versterking van de lokale democratie in Roemenië en Servië opgestart. Daarnaast werden aan het oorlogsverleden gerelateerde vriendschapsbanden en contacten met Duitsland, Frankrijk, Tjechië, Noorwegen en Italië, aangehaald of verstevigd. Ook was hij als voorzitter van het Lokaal Comité Ontwikkelingssamenwerking nauw betrokken bij ontwikkelingshulp in Afrika.

Per 1 september 2010 maakte de heer Van Putten - na ruim 31 jaar burgemeesterschap - gebruik van de FPU-regeling.

Op 27 augustus 2010 nam de gemeente Putten afscheid van de burgemeester en zijn echtgenote tijdens een bijzondere raadsvergadering en een drukbezochte afscheidsreceptie in het gemeentehuis. Veel zakelijke en persoonlijke relaties kwamen het burgemeestersechtpaar de hand schudden. Als hoogtepunt van de raadsvergadering ontvingen zowel burgemeester Van Putten als zijn echtgenote een hoge Koninklijk onderscheiding.

We eindigen dit artikel met een citaat dat zoon Rob van Putten zijn vader voorhield tijdens zijn installatie.

Het komt van de toenmalige koningin Juliana:

Een burgemeester is een dienaar, niet een slaaf;

een vader, niet een directeur;

een voorbeeld, niet een afgietsel.