Mr. Pieter Johannes Heyblom

Mr. Pieter Johannes Heyblom (1808-1817)

In de tijd van schout Heyblom heeft het schoutambt dezelfde bevoegdheden als het latere burgemeestersambt. In 1811 krijgt Heyblom van de Fransen de titel 'maire'. In 1814 neemt hij de titel burgemeester aan, die hij draagt tot het eind van zijn ambtsperiode in 1817. Hij overlijdt op 19 november 1830 te Putten.  De naam 'Burgemeester Heijblomhof' herinnert ons aan Puttens eerste eerste burger.