Mr. Willem Roosmale Nepveu

Mr. Willem Roosmale Nepveu (1-10-1899 tot 1-7-1910)

Komt van Ophemert. Het landschap van Putten ondergaat in de periode van deze burgemeester grote veranderingen. Er komen nieuwe methoden van akkerbemesting, als gevolg waarvan een grootscheepse ontginning van heidegronden op gang komt. Ook de waterafvoer en de wegen werden verbeterd, mede als gevolg van het in zwang komen van het gebruik van motorrijtuigen en fietsen. Na Putten dient hij de gemeente Apeldoorn als burgemeester. Eveneens in het bosgebied komen we de Roosmale Nepveulaan tegen.