Pieter Westerling

Pieter Westerling (15-1-1945 tot 24-4-1945)

Eveneens aangewezen als waarnemend burgemeester.

Door de Commissaris Militair Gezag in de provincie Gelderland enkele maanden later geschorst omdat "van hem op grond van zijn houding tijdens de vijandelijke bezetting niet de getrouwe medewerking aan het herstel van het Vaderland kan worden verwacht.