Jaar 1031

Bisschop Meinwerk

In 1031 wordt Putten opnieuw vermeld als Bisschop Meinwerk, uit dankbaarheid dat hij de pest heeft overleefd, een klooster Abdinckhof in Paderborn (Westfalen) sticht en daarom zijn Puttense goederen schenkt aan het klooster.

 bisschop_meinwerk

onderschrift

Omdat het moeilijk is deze goederen te beheren van zo verre afstand, sticht het klooster een dependance, het Hof van Putten, met aan het hoofd een soort rentmeester, die cellularius of op z'n Nederlands kellenaar wordt genoemd.

Het Hof van Putten heette dan ook wel kelnarij. Na de Franse revolutie kwam er een einde aan deze toestand en verviel de kelnarij aan de staat. Van de bijbehorende gebouwen, de burcht, het huis en de kapel bleef geen steen overeind. Zo eindigde de eeuwenoude relatie van Putten met Paderborn.