Jaar 1608

Reformatie

De Reformatie heeft zich in Putten pas laat voltrokken. Tot aan het eind van de 16e eeuw bleef de Pancratiuskerk Rooms-Katholiek en tot 1608 bleef de pastoor van Putten op zijn post als zieleherder.

Daarna vond een bijna volledige reformatie plaats.

Door de aanwezigheid van de Abdinckhofse pater(s) op de Kelnarij kon de Rooms-Katholieke zielzorg in beperkte mate worden voortgezet, zodat naast het grote protestantse deel van de Puttense bevolking altijd een kleine Rooms-Katholieke gemeenschap is blijven bestaan.