Zetelverdeling gemeenteraad van 1939 tot 1958

Gemeenteraad 5-9-1939

Raad heeft gefunctioneerd tot sep. 1941

CHU

 • Kl. Bos
 • Jac.v.d.Kamp (W)
 • G. Evers Hzn.
 • W.v.Ganswijk
 • Jhr. Dr. J.M. van Haer­sma de With
 • L.v.Kernebeek
 • P. Meeboer
 • H. v.d. Poll Sr. (W)

AR

 • C.v.'t Klaphek
 • G.v.d.Zanden

SGP

 • H. Aalten Dzn.

SDAP

 • G. Jansen
 • C.W. Pinke 1)

1) in okt. 1939 opgevolgd door A. Baar 2)

2) in jul. 1940 opgevolgd door C.L. Wilders

Gemeenteraad 20-11-1945

Noodraad; Heeft gefunctioneerd van november 1945 t/m augustus 1946

CHU

 • K. Bos (W)
 • J.v.d.Camp
 • W.v.Ganswijk
 • Jhr. Dr. J.M. van Haer­sma de With
 • G.v.d.Top

AR

 • A. Nijburg
 • B.H. Westerveld

SDAP

 • G. Jansen
 • C.W. Pinke
 • G. Prins

Onafh.

 • D.H.C. Neervoort
 • H.L.E.G.J. Werner (W)
 • P.M. v. Westing

Toelichting: De namen van de raadsleden zijn vermeld in alfabetische volgorde. Zij zijn letter­lijk overgenomen van de kandidatenlijst. Zo is b.v. Kl. Bos (1939), K. Bos (1945) en K. Bos Hzn. (1949) één en dezelfde persoon.

 

Gemeenteraad 3-9-1946

CHU-AR-SGP

 • H. Aalten Dzn.
 • J.v.d.Camp
 • K.v.Donkersgoed Gzn. 1)
 • W.v.Ganswijk (W)
 • P. Meeboer
 • A. Muller
 • H. Schipper
 • D. Schuitemaker (W)
 • E. Slot
 • A.v.Winkoop

PvdA

 • C.W. Pinke 2)

CPN

 • P. Oosterbroek

Vooruitgang

 • A. Nijburg
 • H.L.E.G.J. Werner
 • P.M.v.Westing

1) in jan. 1948 opgevolgd door M.v.Meerveld 

2) in dec. 1946 opgevolgd door G. Prins

Gemeenteraad 6-9-1949

CHU-AR

 • K. Bos Hzn.
 • Jac.v.d.Kamp (W) a)
 • H. Doppenberg
 • A. Evers Azn.
 • P. Meeboer
 • M.v.Meerveld
 • A. Muller 1)
 • H. Schipper
 • D. Schuitemaker (W) b)

SGP

 • H. Aalten Dzn. c)
 • W.v.d.Hazel

PvdA

 • G. Prins 2)

Vooruitgang

 • A. Nijburg
 • H.L.E.G.J. Werner
 • P.M.v.Westing

1) in apr. 1950 opgevolgd door J. Ruiter d)

2) in apr. 1950 opgevolgd door G. Boute

a) Weth. tot dec. 1952; opgevolgd door J. Ruiter

b) Weth. tot dec. 1952; opgevolgd door H. Aalten

c) Weth. v.a. 26 jan. 1953; opvolger van D.Schuitemaker

d) Weth. v.a. 26 jan. 1953; opvolger van Jac.v.d.Kamp

Gemeenteraad 1-9-1953

CHU

 • G. Beernink
 • K. Bos (W)
 • J.v.d.Camp
 • A. Evers Azn.
 • J. Renes
 • H. Schipper
 • D. Schuitemaker (W)

AR

 • M.v.Meerveld
 • J. Ruiter

SGP

 • H. Aalten
 • J. Mulder 

PvdA

 • G. Boute
 • J.W. Keemink

Vooruitgang

 • A. Nijburg
 • H.L.E.G.J. Werner 1)

1) op 25-11-1953 opgevolgd door P.M.v.Westing