Zetelverdeling gemeenteraad van 1966 tot 1978

Gemeenteraad 1-9-1966

CHU

 • L. v.d. Brink (W)
 • A. Evers (W)
 • H. v.d. Kerkhof
 • D. Kuiper
 • J. Nijenhuis
 • A. Reijersen

AR

 • G.J. Kaemingk 1)
 • H. van Meerveld

SGP

 • H. Aalten
 • J. Mulder

PvdA

 • G. Boute
 • A.H. Driessen

Gemeentebelangen "De Vooruitgang" (1)

 • P.M. van Westing

Boerenpartij (1)

 • A. van Beek

VVD

 • AP. Sterrenburg

1) op 26-08-1968 opgevolgd door E. van Beek

 

Gemeenteraad 1-9-1970

CHU

 • L. v.d. Brink 
 • A. Evers 
 • D. Kuiper
 • J. Nijenhuis (W)
 • A. Reijersen 1)

AR

 • E. van Beek (W)
 • J. Wierstra

SGP

 • J. Mulder
 • G. van Wijncoop

Binding Rechts

 • mr. P.E. v.d. Kamp
 • G. Kamphuis
 • J. van Nieuwenhuizen

Progessief Putten

 • W.J. Lodeizen 2)
 • E. Lubbersen 3)

VVD + Gemeentebelangen "De Voortuitgang"

 • ir. A.O. Haccou
 • AP. Sterrenburg
 • P.M. van Esting

1) op 05-12-1972 opgevolgd door H. Wassink

2) op 16-08-1073 opgevolgd door drs. A.N. Paasman

3) op 16-08-1973 opgevolgd door P.H. Kloosterman

 

Gemeenteraad 1-9-1974 (3 W's)

 CHU

 • L. v.d. Brink 2)
 • A. Evers
 • D. Kuiper
 • J. Nijenhuis (W) 1)
 • H. Wassink

AR

 • E. van Beek (W)

SGP

 • C. Bloed
 • J. Mulder
 • G. van Wijncoop (W)

Binding Rechts

 • mr. P.E. v.d. Kamp
 • G. Kamphuis
 • J. van Nieuwenhuizen

Progessief Putten 2)

 • dra. M.A. Bosman-Huizinga 3)
 • P.H. Kloosterman

VVD + Gemeentebelangen "De Voortuitgang" 

 • ir. A.O. Haccou
 • AP. Sterrenburg
 • P.M. van Westing (W)

1) m.i.v. 01-04-1976 opgevolgd door drs. J.W. van Ganswijk

2) m.i.v. 01-04-1976 benoemd tot wethouder

3) m.i.v. 13-01-1977 opgevolgd door drs. A.N. Paasman