Zetelverdeling gemeenteraad van 1990 tot 2002

Gemeenteraad 1-5-1990

 

CDA

 • R.G.v.d.Brink 1)
 • K.v.d.Langemheen
 • Dr. A. Mosterd (W)
 • K. Mulderij
 • J. Poortinga
 • S. Renkema
 • M.T.A. de Werd-Van Klaveren 

 

RPF/GGP

 • Drs.C. Houweling
 • A.J. Kiks 2)
 • G.v.Wijncoop (W)

 

VVD

 • A. ter Borg-Guliker (W) a)
 • J. Vastenhoud 3)
 • Ir.G.v.Winkoop 4) (W) b)

 

Gemeentebelangen

 • W.v.d.Brink
 • J.v.Nieuwenhuizen
 • K.v.d.Werf 

 

PvdA

 • F.v.Dompseler
 • J. Hartung-Heijting 5) 

 

SGP

 • G.v.d.Zwaan 

 

1) vanaf 20 jun. 1990 Van Schoor-Van den Brink

2) op 5 mrt. 1992 opgevolgd door T. van den Brink

3) op 1 okt. 1992 opgevolgd door A.W. de Lorme-Van der Wal

4) als raadslid op 4 apr. 1991 opgevolgd door Mr. C.W. Kniestedt

5) vanaf 27 jun. 1991 J. Heijting

a) Weth. v.a. 7 feb. 1991; opvolger van Ir. G.v.Winkoop

b) Weth. tot 7 feb. 1991; opgevolgd door A. ter Borg-Guliker

 

 

Gemeenteraad 12-4-1994

 

CDA

 • Mr. J. Buiter 3)
 • F. W. Fabriek
 • K. van de Langemheen
 • Dr. A. Mosterd (W)
 • R.G. van Schoor-Van den Brink 

 

 Gemeentebelangen

 • W. van den Brink
 • J. van Nieuwenhuizen
 • H. Top 2)
 • J. Vastenhoud
 • K. van der Werf (W)

 

RPF/GGP/GPV

 • T. van den Brink
 • E.H. de Graaf
 • Drs. C. Houweling
 • G. van Wijncoop (W)

 

VVD

 • A. ter Borg-Guliker
 • Mr. C.W. Kniestedt 

 

PvdA

 • A. Heijting

 

SGP

 • G. van der Zwaan 1)

 

D66

 • J.A. Sterrenburg 

 

1) Op 1 sep 1994 opgevolgd door O. A. van de Galiën

2) Op 7 sep. 1995 opgevolgd door C. van Dompseler - van Steeg

3) Op 3 oktober 1996 opge­volgd door J. van der Knaap

 

 

Gemeenteraad 4-3-1998

 

CDA

 • J. van der Knaap (W) 6) d)
 • R.G. van Schoor-Van den Brink
 • J. Verhoef
 • F.W. Fabriek (W) c)
 • A. Huijgen

 

Gemeentebelangen

 • W. van den Brink
 • K. van der Werf
 • J. van Nieuwenhuizen 2)
 • K.H. Wieringa

 

VVD

 • Mr. C.W. Kniestedt (W)5) b)
 • A. ter Borg-Guliker 4)
 • R.E.H. de Lorme (W) a) 7)

 

RPF/GPV

 • Drs. C. Houweling
 • E.H. de Graaf (W)
 • A. van den Berg

 

PvdA

 • Ir. A. den Herder

 

SGP

 • O.A. van der Galiën 1) 

 

GGP

 • G. van Wijncoop

 

D66

 • J.A. Sterrenburg 3) 

 

1) Op 3-12-1998 opgevolgd door N. Gerritsen

2) Op 7-1-1999 opgevolgd door H. van Berkum

3) Op 7-10-1999 opgevolgd door P. van Elven

4) Op 29-10-1999 opgevolgd door Mr. L.A. Wieringa e)

5) Als raadslid op 3-2-2000 opgevolgd door A.R. van der Velde 8)

6) Als raadslid op 6-4-2000 opgevolgd door G. van den Ham

7) Als raadslid op 7-9-2000 opgevolgd door B. Siksma

8) Op 8-11-2001 opgevolgd door mw. A.W. de Lorme-van der Wal

 

a) Wethouder van 13-1-2000 tot 21-7-2000 (overleden) opvolger van Mr. C.W. Kniestedt

b) Wethouder tot 13-1-2000 opgevolgd door R.E.H. de Lorme

c) Wethouder v.a. 9-3-2000 opvolger van J. van den Knaap

d) Wethouder tot 9-3-2000, opgevolgd door F.W. Fabriek

e) Wethouder v.a. 7-9-2000 opvolger van R.E.H. de Lorme