Zetelverdeling gemeenteraad van 2006 tot 2010

Gemeenteraad 16-3-2006

 

Gemeentebelangen

 • W. van den Brink (W) 1)
 • K. van der Werf (fvz)
 • J. Brons
 • G. Eersen
 • K.J. Kubiak-Peters
 • mr. J.H. van Keeken *

 

ChristenUnie

 • E.H. de Graaf
 • A. Kleijer (W) 4)
 • C.E. van den Hazel-Goedvree
 • H.E. van Beek (fvz)
 • P.E. Brink **

 

CDA

 • F.W. Fabriek (W) 2)
 • A. Huijgen
 • drs. O. van Dijk
 • drs. J. Kuit (fvz)
 • B. Veldhuizen *

 

PvdA/Groen Links

 • dr. H. Luitjes (fvz)
 • drs. E. van Geest

 

SGP

 • N. Gerritsen (W) 3)
 • J. van den Brink (fvz)
 • G. van Lagen *

 

VVD

 • B. Siksma (fvz 1) (W 80%) 5)
 • R. Hoogendijk (fvz 2)  6)
 • E. Klompenhouwer  (fvz3)**
 • J.W. Lucassen  7)
* Raadslid v.a. 8-5-2005 op het moment dat de wethouders waren gekozen uit de raad.
** Raadslid v.a. 26-4-2007 omdat A. Kleijer (CU) en B. Siksma (VVD) tot wethouder zijn benoemd
  Per 10-5-2007 heeft J.H. van Keeken bedankt als raadslid.
   
   
   

 

 

 

 

1) Tot 15 maart 2007. Door vertrouwensbreuk met de raad. Op 26-4-2007 opgevolgd door A. Kleijer en B. Siksma (80%)

2) Tot 15 maart 2007. Portefeuille beschikbaar gesteld n.a.v. vertrouwensbreuk raad met W.v.d.Brink. Op 26-4-2007 opnieuw benoemd.

3) Tot 15 maart 2007. Portefeuille beschikbaar gesteld n.a.v. vertrouwensbreuk raad met W.v.d.Brink. Op 26-4-2007 opnieuw benoemd.

4) Vanaf 26-4-2007. Opvolger van W.v.d.Brink.

5) Vanaf 26-4-2007. Opvolger van W.v.d.Brink (voor 80%)

6) Op 11-9-2008 opgevolgd door J.W. Lucassen

7) V.a. 11-9-2008

 

Wethouderscrisis 2007

Raadsvergadering 15-3-2007:

Motie van wantrouwen tegen weth. W. van den Brink aangenomen.

Gemeentebelangen trekt vervolgens steun aan college in.

Alle drie wethouders (W. van den Brink, F.W. Fabriek en N. Gerritsen) treden af.

 

Raadsvergadering 26-4-2007:

Nieuwe wethouders benoemd: F.W. Fabriek, N. Gerritsen, A. Kleijer en B. Siksma.

Als nieuwe raadsleden worden vervolgens geïnstalleerd P.E. Brink en E. Klompenhouwer.

 

Raadsvergadering 10-5-2007:

Mr. J.H. van Keeken heeft ontslag genomen als raadslid wegens teleurstelling in raad rondom vertrouwensbreuk. W. van den Brink wordt weer raadslid en wordt in deze vergadering geïnstalleerd.