Zetelverdeling gemeenteraad van 2010 tot 2014

 

Gemeenteraad 03-03-2010

 

Gemeentebelangen

 • K. van der Werf (fvz)*
 • R. Hoogendijk
 • K.J. Kubiak-Peters

 

ChristenUnie

 • A. Kleijer (W) 1e loco
 • C.E. van den Hazel-Goedvree (fvz)
 • P.E. Brink
 • drs. ing. B. Cornelissen
 • ing. L. van den Heuvel
 • H. Dekker

 

CDA

 • drs. J. Kuit ****
 • A. Huijgen
 • drs. O. van Dijk (fvz)**** 
 • ing. A.G. Evers
 • ing. B.R. Olthuis

 

Wij Putten

 • dr. H. Luitjes (fvz)
 • W. van Voorst Ruiter
 • R. Koekkoek (W) 2e loco
 • mr. H.G. Luitjes
 • M. van den Hoek
 • G.P.M. van Westing**

 

SGP

 • N. Gerritsen (W) 3e loco
 • J. van den Brink (fvz)
 • G. van Lagen ***
 • C.J. de Goffau

 

VVD

 • E. Klompenhouwer  (fvz)

M.i.v. het dualisme (2002):

Langst zittend raadslid deze periode: K. van der Werf (van 1-5-1990 tot 6-3-2002 = 12 jaar; en v.a. 16-3-2006 - heden = 16 jaar)

wnd. raadsvoorzitter
** De heer G.P.M. van Westing heeft op 3 maart 2011 bedankt voor het raadslidmaatschap.
  Op 7 april 2011 is de heer M. van den Hoek benoemd als opvolger van de heer G.P.M. van Westing.
*** De heer G. van Lagen heeft op 10 juni 2011 bedankt voor het raadslidmaatschap.
  De heer C.J. de Goffau is benoemd als opvolger van de heer Van Lagen.
**** De heer drs. J. Kuit heeft op 10 september 2011 bedankt voor het raadslidmaatschap.
  Op 10 september 2011 heeft de heer drs. O. van Dijk het fractievoorzitterschap overgenomen.
  Op 6 oktober 2011 is de heer ing. Olthuis benoemd als opvolger van de heer drs. J. Kuit.