Zetelverdeling gemeenteraad van 2014 tot 2018

Gemeenteraad 19-03-2014

 

Gemeentebelangen

K. van der Werf (fvz) *

R. Hoogendijk

 

Christenunie

A. Kleijer (W) 2e loco

ing. L. van den Heuvel (fvz)

P.E. Brink

drs. J. de Haas - de Vries ******

A. van den Bor - de Jager

 

CDA

ing. B.R. Olthuis (fvz)

drs. O. van Dijk

ing. A.G. Evers

B. Veldhuizen

 

Wij Putten

dr. H. Luitjes (fvz) ****

W. van Voorst - Ruiter

R. Koekkoek (W) 1e loco

mr. drs. H.G. Luitjes

M. van den Hoek

drs. G.E. Hop

 

SGP

N. Gerritsen (W) 3e loco

G. van Lagen (fvz)

ing. J. van den Brink

ing. C.J. de Goffau

 

VVD

E. Klompenhouwer (fvz)

 

**** Wnd. raadsvoorzitter (op grond van artikel 77 lid 2 van de gemeentewet)

Enkele feiten

 

* Wnd. raadsvoorzitter (op grond van artikel 77 lid 2 van de gemeentewet)
** B. Veldhuizen heeft op 3 december 2015 bedankt voor het raadslidmaatschap. De heer J. van Meerveld is op 3 december 2015 benoemd als opvolger van de heer B. Veldhuizen.
***

K.  der Werf heeft op 10 maart 2016, na 26 jaar, bedankt voor het raadslidmaatschap. Hij is in deze periode raadslid en wethouder geweest. De heer Van der Werf ontvangt een Koninklijke Onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau) uit handen van de burgemeester.

  Op 7 april 2016 is mevrouw K. Kubiak benoemd als opvolger van K. van der Werf.
**** A. Kleijer is op 14 september 2017 afgetreden als wethouder. 
*****  De heer G. Priem is op 14 september 2017 benoemd als opvolger van wethouder Kleijer.
  Drs. J. de Haas- de Vries heeft op 24 september 2015 bedankt voor het raadslidmaatschap. T.J. van Ooijen wordt op 24 september 2015 benoemd als opvolger.