Zetelverdeling gemeenteraad van 2014 tot 2018

Gemeenteraad 19-03-2014

 

Gemeentebelangen

K. van der Werf (fvz) *

R. Hoogendijk

 

Christenunie

A. Kleijer (W) 2e loco

ing. L. van den Heuvel (fvz)

P.E. Brink

drs. J. de Haas - de Vries

A. van den Bor - de Jager

 

CDA

ing. B.R. Olthuis (fvz)

drs. O. van Dijk

ing. A.G. Evers

B. Veldhuizen

 

Wij Putten

dr. H. Luitjes (fvz) ****

W. van Voorst - Ruiter

R. Koekkoek (W) 1e loco

mr. drs. H.G. Luitjes

M. van den Hoek

drs. G.E. Hop

 

SGP

N. Gerritsen (W) 3e loco

G. van Lagen (fvz)

ing. J. van den Brink

ing. C.J. de Goffau

 

VVD

E. Klompenhouwer (fvz)

 

**** Wnd. raadsvoorzitter (op grond van artikel 77 lid 2 van de gemeentewet)