Zetelverdeling gemeenteraad van 2018 tot 2022

Gemeenteraad 22-03-2018

 

CDA

R.G. van Schoor-van den Brink (fvz) (c)

J.M. van de Brug***

G. Elsenaar-van Rooijen

J. van Meerveld MSc

ing. B.R. Olthuis**

W. van de Koot (d)

 

ChristenUnie

ing. L. van den Heuvel (fvz)

E.A. van Hemel

J. Lubbertsen-Ruiter BSc

T.J. van Ooijen

G. Priem (W) *****

 

Gemeentebelangen

R. Hoogendijk (fvz)

E. van Dam

drs. H. Koornneef

 

SGP

ing. J. van den Brink (fvz)

ing. C.J. de Goffau

mr. E.T. ’t Jong 

N. Gerritsen (W) ****

E. van Rijn (a)

J. ten Klooster (b)

 

Wij Putten

mr. drs. H.G. Luitjes (fvz)

M. van den Hoek

J. Kamphuis

R. Koekkoek (W)

J.A. la Roi

W. van Voorst-Ruiter*

Enkele feiten

* wnd raadsvoorzitter
** De heer Olthuis heeft in de vergadering van 10-01-2019 afscheid genomen als lid van de gemeenteraad
*** CDA-raadslid vanaf 7-02-2019
**** Wethouder Gerritsen heeft per 01-09-2019 afscheid genomen als wethouder. De heer E.T. 't Jong is op 05-09-2019 benoemd als wethouder.
***** Wethouder Priem heeft in medio februari 2020 zijn wethouderschap neergelegd. De heer G. Koops is op 19-03-2020 benoemd als wethouder.
(a) De heer E. van Rijn (SGP) is op 03-10-2019 geïnstalleerd als gemeenteraadslid en heeft op 05-02-2021 afscheid genomen.
(b) De heer J. ten Klooster (SGP)  is op 16-02-2021 geïnstalleerd als gemeenteraadslid.
(c) Mevrouw R.G. van Schoor-van den Brink (CDA) heeft 14-10-2019 bedankt voor het raadslidmaatschap.
(d) De heer W. van de Koot (CDA) is op 31-10-2019 beëdigd als gemeenteraadslid.