Zetelverdeling gemeenteraad van 2022 tot 2026

Samenstelling gemeenteraad 30-03-2022


Wij Putten


•    de heer mr. drs. H.G. Luitjes
•    mevrouw W. van Voorst-Ruiter
•    de heer M. van den Hoek
•    mevrouw J. Kamphuis

ChristenUnie


•    de heer T.J. van Ooijen
•    de heer E.A. van Hemel MBA
•    mevrouw S. de Graaf-Bakker

CDA


•    de heer mr. ing. W. van de Koot
•    mevrouw ing. G. Elsenaar-van Rooijen
•    mevrouw J.M. Kemp-van de Brug 

SGP


•    de heer mr. E.T. 't Jong
•    de heer ing. J. van den Brink
•    de heer J. ten Klooster

 

GemeenteBelangen


•    de heer R. Hoogendijk
•    mevrouw E. van Dam
•    de heer drs. H. Koornneef

 

VVD


•    de heer A.W. de Bruin
•    de heer G.J. Heinen
•    mevrouw M. ten Bolscher-Pijffers