Financiën

Begrotingen en Belastingen

4. FINANCIËN

 

II.5.

ARCHIEF EN DOCUMENTEN

32

II.6.

FINANCIEN

33

 

II.6.1.

Begrotingen

33

 

II.6.1.1.

Algemeen 

33

 

II.6.1.2.

Gemeentebegrotingen 

33

 

II.6.2.

Jaarrekeningen 

34

 

II.6.3.

Grootboeken 

36

 

II.6.4.

Journaals 

37

 

II.6.5.

Kasboeken van ontvangst en uitgaaf 

37

 

II.6.6.

Registers van ontvangst en uitgaaf 

38

 

II.6.7.

Secretarieregisters

38

 

II.6.8.

Maandstaatboeken 

39

 

II.6.9.

Verzamelpostenboeken 

39

 

II.6.10.

Betalingen 

39

 

II.6.11.

Beleggingen, bank- en girorekening 

41

 

II.6.12.

Schulden en leningen 

41

 

 

 

 

II.7.

BELASTINGEN 

 

41 

 

 II.7.1.

Directe Belastingen 

41

 

II.7.2. 

Personele of hoofdelijke omslag 

42

 

II.7.2.1.

Journaal 

42

 

II.7.3.

Hondenbelasting 

43

 

II.7.4.

Opcenten voor gedistilleerd 

43

 

II.7.5.

Grondbelasting 

43

 

II.7.6.

Leges 

44

 

II.7.7.  

Begrafenisrechten

44

 

II.7.8.

Marktgeld 

44

 

II.7.9.  

Warenwet rechten 

45