1.77 Openbare gezondheid

-1.771.2

Medisch centrum

1977-1982

-1.772.51

Artsen in putten

1980-1989

-1.773.121 

Verordening op de heffing en invordering van keurloon voor vee en vlees in de gemeente Putten

1973-1978

-1.773.121

Verordening op de keuringsdienst van slachtdieren en van vlees in de gemeente Putten

1981-1985

-1.773.121

Verordening op de heffing en invordering van de rijksheffing vleeskeuringswet

1981-1985

-1.773.121 

Vleeskeuringsdienst kring Harderwijk: gemeenschappelijke regeling

1954-1985

-1.773.123

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de noodslachtplaats

1978-1982

-1.776.1

Verordeningen op de heffing en invordering van begraafrechten in de gemeente Putten

1973-1988

-1.776.11

Begraafplaats aan de Engweg

1970-1989

-1.776.111

Beheersverordening begraafplaats Schootmanshof

1983-1993

-1.776.111

Begraafplaats Schootmanshof

1981-1988

-1.776.2

Uitstrooien van as

1987-1989

-1.777.2

Afvalstoffenverordeningen

1981-1988

-1.777.26

Verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten

1977-1980

-1.777.26

Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten

1980-1986

-1.777.262

Inzameling en subsidiëring oud papier

1978-1989

-1.777.262 

Riolering

1975-1990

-1.777.262.2

Overstortvoorzieningen aan het gemeentelijk rioolstelsel

1986-1990

-1.777.262.2

Basisrioleringsplan

1977-1993

-1.777.262.2

Aanleg riolering in diverse straten in en buiten de bebouwde kom, ook projecten

1976-1991

-1.777.262.2

Overeenkomsten tot vestiging van een zakelijk recht i.v.m. aanleg riolering A t/m Z

1986

-1.777.262.2

Vestiging van zakelijke rechten in verband met aanleg riolering, aktes A t/m Z

1987-1988

-1.777.266

Samenwerkingsverband regionale vuilverwerking Ullerberg

1978-1983

-1.777.266

Vuilnisstortplaats Sparrendal (regeling Ermelo, Harderwijk en Putten)

1962-1978

-1.777.266.22

Lozingsverordening riolering

1979-1984

-1.777.266.22

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het ledigen van privaatputten e.d. in de gemeente Putten

1973-1980

-1.777.266.22

Lozingsvergunningen A - Z

1984-1990

-1.777.266.22

Verklaringen als bedoeld in art. 29 lid 2 van de lozingsverordening A t/m Z

1983-1984

-1.777.266.24

Zuiveringsinstallatie voor kalvergier

1975-1989

-1.777.4

Geluidhinderverordeningen

1981-1987

-1.777.66

Bodemverontreiniging op het terrein van de voormalige gasfabriek

1982-1988

-1.777.81

Nota woningbouwlocaties

1980-1981

-1.777.811

Beleidsnota ruimtelijke ordening en recreatie

1976 

-1.777.811.21

Structuurschets gemeente Putten

1986

-1.777.811.21

Structuurplannen

1982-1986

-1.777.811.221

Bestemmingsplannen binnen en buiten de bebouwde kom

1971-1990

-1.777.811.3

Streekplan Veluwe

1974-1984

-1.777.83

Groene Scheg in de Putter Eng

1974-1980

-1.778.5

Woningendag

1983-1985

-1.778.51

Bouwverordening

1967-1987

-1.778.51

Bouwregistratieverordening 21-07-1980

1980-1988

-1.778.511

Aanlegvergunningen

1982-1988

-1.778.532.1

Woningwetbouw: diverse complexen door gehele gemeente

1970-1990

-1.778.534

Noodwoningen

1974-1984

-1.778.535

Verordening geldelijke steun huisvesting gehandicapten

1979-1987

-1.778.54

Verordening voor verhuis- en herinrichtingskosten bij krotontruiming

1975-1987

-1.778.54

Recreatie- of tweede woningen

1973-1975

-1.778.54

Verordening voor verhuis- en herinrichtingskosten voor bejaarden

1975-1987

-1.778.54

Pogingen om tweede woningen voor permanente bewoning te gebruiken

1980

-1.778.545

Regels inzake de toewijzing van woonruimte

1977-1987

-1.778.83

Fontein op het Fontanusplein

1980-1984