Notariaat

Notarissen te Putten

12. NOTARIAAT

NOTARIS P.J. HEYBLOM

1. - 20. Repertoires minuten van notariële akten, 1812-1830 20 omslagen.

1.

1812

11.

1822

2.

1813

12.

1823

3.

1814

13.

1824

4.

1815

14.

1825

5.

1816

15.

1826

6.

1817

16.

1827

7.

1818

17.

1828

8.

1819

18.

1929

9.

1820

19.

1830

10.

1821

 20.

Repertorium, 1812-1830

NB. Inventarisnummer 1 in de Franse taal.

 

NOTARIS A.M. BEYERMAN

21. - 26. Minuten van notariële akten, 1858-1861. 3 pakken, 1 omslag, 1 deel en 1 katern.

21.

1858-1861. nrs. 1 - 200

 

22.

1861-1865. nrs. 201 - 459

 

23.

1866-1868

 

24.

repertoire 1858-1868. 1 omslag. NB. Met afschrift van het repertorium J.P. Heyblom, 1828 (jan.-1830(sept.) vervaardigd door A.M. Beyerman (vgl. inventarisnummer 6)

 

25.

wisselprotesten, 1862-1867.

1 katern

26.

alfabetische index op het repertoire, 1858-1868.

1 deel

 

NOTARIS J.C. VAN OSSELEN

NB. In november 1874 is de standplaats overgebracht naar Nunspeet. De akten zijn doorgenummerd.

27. - 33. Minuten van notariële akten, 1868-1874. 4 pakken, 2 omslagen en 1 katern

27.

1868-1869. nrs. 1 -  226

 

28.

1870-1871, nrs. 227 -  510

 

29.

1871-1872, nrs. 511 -  713

 

30.

1873-1874, nrs. 714 -  947

 

31.

1874, nrs. 949 - 1000

1 omslag

32.

repertoire, 1868-1874.

1 omslag NB. De inschrijvingen over de periode 1874 nov. - dec. betreffende akten gepasseerd in standplaats Nunspeet, zie inventarisnummer 3857 Gelders Archief). 

33.

wisselprotesten, 1869-1871

1 katern

 

NOTARIS J.J. WILDSCHUT

34. - 35. Minuten van notariële akten, 1875-1876. pak + 1 omslag

34.

1875-1876

 

35.

Repertoire, 1875-1876

1 omslag

 

NOTARIS H.G. GUNNING

36. - 39. Minuten van notariële akten, 1875-1876. 2 pakken, 1 omslag en 1 katern.

36.

1831-1837. nrs. 1 - 252

 

37.

1838-1842. nrs. 253 - 400

 

38.

repertoire, met bijlage, 1831-1843 oktober 12, nr. 435. 

1 omslag

39.

wisselprotesten, 1835-1843

1 katern 

40. - 44. Minuten van notariële akten, 1875-1876. 3 pakken, 1 omslag en 1 deel.

40. 

1842-1850. nrs. 401 - 668

 

41.

1850-1854. nrs. 669 - 882

 

42.

1854-1857. nrs. 883 - 1092

 

43. 

repertoire 1843 oktober 26, nrs. 436 - 1857 NB. Zie voor het repertoire over de periode 1842 (18 nov.) - 1843 (12 okt.) inv.nr. 24

1 omslag

44.

alfabetische index op het repertoire, 1831-1857.   NB. In inv.nr. 25 is een wisselprotest van 1843 ingeschreven.

1 deel

45. - 47. Minuten van notariële akten, 1876-1901. 2 pakken en 1 omslag

45. 

1897-1898 nrs. 3337-3625 NB. Zie voor akten van 1896 inventarisnummer 46

 

46.

1898-1900 nrs. 3626-3927

 

47.

1900-1901 nrs. 3928-4022

1 omslag

 

NOTARIS A.C. PLIESTER

48. - 62. Minuten van notariële akten, 1876-1901. 12 pakken + 3 omslagen

48.

1876-1878 nrs. 1 - 190

 

49.

1878-1879 nrs. 191 - 300

1 omslag

50.

1879-1881 nrs. 301 - 604

 

51.

1881-1883 nrs. 605 - 900

 

52.

1883-1884 nrs. 901 - 1200

 

53.

1884-1886 nrs. 1201 - 1476

 

54.

1886-1887 nrs. 1477 - 1713

 

55.

1887-1888 nrs. 1714 - 1994

 

56.

1889-1889 nrs. 1995 - 2250

 

57.

1890-1890 nrs. 2251 - 2500

 

58.

1892-1892 nrs. 2501 - 2749

 

59.

1893-1893 nrs. 2751 - 2998

 

60.

1895-1895 nrs. 2999 - 3333

 

61.

repertoire, 1876-1901. NB. Het repertoire over 1895 juli-dec. en 1896 ontbreekt. Met afschrift van het repertoire over 1895 jan.-febr.

1 omslag

62.

wisselprotesten, 1879-1901

 

1 omslag

Nadere toegang op de akten van Notaris A.C. Pliester, 1876-1901

 

 

NOTARIS H.A. VAN DEN OUDENDIJK PIETERSE

63. - 64. Minuten van notariële akten, 1901-1905. 2 dozen

63.

1901-1903. nrs. 1- 304

 

64.

1904-1905. nrs. 305 - 583

 

65. - 76. Minuten van notariële akten, 1901-1915. 10 pakken en 2 omslagen

65.

1906, nrs. 584  - 737

 

66.

1907, nrs. 738  - 877

 

67.

1908, nrs. 878  - 1046

 

68.

1909, nrs. 1047 - 1248

 

69.

1910, nrs. 1249  - 1414

 

70.

1911, nrs. 1415  - 1617

 

71.

1912, nrs. 1618  - 1778

 

72.

1913, nrs. 1779  - 1958

 

73.

1914, nrs. 1959  - 2095

 

74. 

1915, nrs. 2096  - 2228

 

75.

Repertorium, 12-11-1901 t/m 06-07-1910

1 omslag

76.

Repertorium, 04-09-1913 t/m 29-02-1916

 

NB. Opmerking Gelders Archief: De akten over de periode 1906-1912 zijn niet geïnventariseerd in afwachting van overdracht aan het Gemeentearchief Putten. De akten over de periode 1913-1915 en het repertoire over de periode 19 september 1913 t/m 15 november 1916 bevinden zich in het gemeentearchief van Putten. Kan na vernummering weggelaten worden

77.- 82. Minuten van notariële akten, 1916-1918. 1 omslag en 5 pakken. NB. Uiterste willen zijn gelicht. Bevat hiaten.

77.

1916, jan.  -  mei nrs. 2230-2303

 

78.

1916, juni  -  dec. nrs. 2305-2410

 

79. 

1917, jan.  -  juli nrs. 2411-2531

 

80. 

1917, aug. -  dec. nrs. 2533-2610

 

81.

1918, jan.  -  juni nrs. 2611-2698

 

82.

Repertorium, 1916-1918

1 omslag

 

NOTARIS  E.P. REIJERS

83. - 84. Minuten van notariële akten, 1918-1919. 2 pakken. NB. Uiterste willen zijn gelicht. Bevat hiaten.

83.

1918, juni - dec.  nrs. 2701-2779

 

84.

1919, jan. - dec. nrs. 2780-2791

 

 

NOTARIS  C.D.A. DEIBERT

85. - 103. Minuten van notariële akten, 1919 - 1925. 19 pakken. NB Uiterste willen zijn gelicht. Bevat hiaten.

85.

1919,  jan. - mei nrs. 1 - 81

86.

1919,  juni - dec. nrs. 82 - 198

87.

1920,  jan. - apr. nrs.  200 - 307

88.

1920,  mei - sep. nrs.  308 - 425

89.

1920,  okt.- dec. nrs.  426 - 505

90.

1921,  jan. - apr. nrs.  506 - 589

91.

1921,  mei  - sep. nrs.  590 - 692

92.

1921,  okt. - dec. nrs.  693 - 754

93.

1922,  jan. - apr. nrs.  755 - 841

94.

1922,  mei - okt. nrs.  842 - 952

95.

1922,  nov.- dec. nrs.  953 - 1008

96.

1923,  jan. - apr. nrs. 1009 - 1111

97.

1923,  mei  - juli nrs. 1112 -  1173

98.

1923,  aug.-  dec. nrs. 1174 - 1256

99.

1924,  jan. -  mei, nrs. 1257 - 1354

100.

1924,  juni  - dec. nrs. 1355 - 1461

101.

1925,  jan.  - apr. nrs. 1462 - 1564

102.

1925,  mei  -  sep. nrs. 1565 - 1682

103.

1925,  okt.  - dec. nrs. 1683 - 1760