Notariaat

Notarissen te Putten

12. NOTARIAAT

NOTARIS P.J. HEYBLOM

Nadere toegang op de akten van Notaris Heyblom 

1. - 20. Repertoires minuten van notariële akten, 1812-1830 20 omslagen.

1.    1812    11.    1822
2.    1813    12.    1823
3.    1814    13.    1824
4.    1815    14.    1825
5.    1816    15.    1826
6.    1817    16.    1827
7.    1818    17.    1828
8.    1819    18.    1929
9.    1820    19.    1830
10.  1821    20.    Repertorium, 1812-1830

NB. Inventarisnummer 1 in de Franse taal.
 

NOTARIS A.M. BEYERMAN

21.-26. Minuten van notariële akten, 1858-1861. 3 pakken, 1 omslag, 1 deel en 1 katern.

21.  1858-1861. nrs. 1 - 200
22.  1861-1865. nrs. 201 - 459
23.  1866-1868
24.  repertoire 1858-1868.     1 omslag. NB. Met afschrift van het repertorium J.P. Heyblom, 1828 (jan.-1830(sept.) vervaardigd door A.M. Beyerman (vgl.inventarisnummer 6)
25.  wisselprotesten, 1862-1867.    1 katern
26.  alfabetische index op het repertoire, 1858-1868. 1 deel

 

NOTARIS J.C. VAN OSSELEN

NB. In november 1874 is de standplaats overgebracht naar Nunspeet. De akten zijn doorgenummerd.

27. - 33. Minuten van notariële akten, 1868-1874. 4 pakken, 2 omslagen en 1 katern

27. 1868-1869. nrs. 1 -  226
28. 1870-1871, nrs. 227 -  510
29. 1871-1872, nrs. 511 -  713
30. 1873-1874, nrs. 714 -  947
31. 1874, nrs. 949 - 1000    1 omslag
32. repertoire, 1868-1874.    1 omslag NB. De inschrijvingen over de periode 1874 nov. - dec. betreffende akten gepasseerd in standplaats Nunspeet, zie inventarisnummer 3857 Gelders Archief). 
33. wisselprotesten, 1869-1871    1 katern
 

NOTARIS J.J. WILDSCHUT

34. - 35. Minuten van notariële akten, 1875-1876. pak + 1 omslag

34. 1875-1876
35. Repertoire, 1875-1876    1 omslag

 

NOTARIS H.G. GUNNING

36. - 39. Minuten van notariële akten, 1875-1876. 2 pakken, 1 omslag en 1 katern.

36. 1831-1837. nrs. 1 - 252
37. 1838-1842. nrs. 253 - 400
38. repertoire, met bijlage, 1831-1843 oktober 12, nr. 435.     1 omslag
39. wisselprotesten, 1835-1843     1 katern 

40. - 44. Minuten van notariële akten, 1875-1876. 3 pakken, 1 omslag en 1 deel.

40. 1842-1850. nrs. 401 - 668
41. 1850-1854. nrs. 669 - 882
42. 1854-1857. nrs. 883 - 1092
43. repertoire 1843 oktober 26, nrs. 436 - 1857 NB. Zie voor het repertoire over de periode 1842 (18 nov.)-1843 (12 okt.) inv.nr. 24 1 omslag
44. alfabetische index op het repertoire, 1831-1857.   NB. In inv.nr. 25 is een wisselprotest van 1843 ingeschreven. 1 deel

45. - 47. Minuten van notariële akten, 1876-1901. 2 pakken en 1 omslag

45. 1897-1898 nrs. 3337-3625 NB. Zie voor akten van 1896 inventarisnummer 46
46. 1898-1900 nrs. 3626-3927
47. 1900-1901 nrs. 3928-4022    1 omslag

 

NOTARIS A.C. PLIESTER

Nadere toegang op de akten van Notaris A.C. Pliester, 1876-1901

48. - 62. Minuten van notariële akten, 1876-1901. 12 pakken + 3 omslagen

48. 1876-1878 nrs.      1 - 190    
49. 1878-1879 nrs.   191 - 300    1 omslag
50. 1879-1881 nrs.   301 - 604    
51. 1881-1883 nrs.   605 - 900    
52. 1883-1884 nrs.   901 - 1200    
53. 1884-1886 nrs. 1201 - 1476    
54. 1886-1887 nrs. 1477 - 1713    
55. 1887-1888 nrs. 1714 - 1994    
56. 1889-1889 nrs. 1995 - 2250    
57. 1890-1890 nrs. 2251 - 2500    
58. 1892-1892 nrs. 2501 - 2749    
59. 1893-1893 nrs. 2751 - 2998    
60. 1895-1895 nrs. 2999 - 3333    
61. repertoire, 1876-1901. NB. Het repertoire over 1895 juli-dec. en 1896 ontbreekt. Met afschrift van het repertoire over 1895 jan.-febr. 1 omslag
62. wisselprotesten, 1879-1901     omslag

 

NOTARIS H.A. VAN DEN OUDENDIJK PIETERSE

63. - 64. Minuten van notariële akten, 1901-1905. 2 dozen

63. 1901-1903. nrs. 1- 304
64. 1904-1905. nrs. 305 - 583

65. - 76. Minuten van notariële akten, 1901-1915. 10 pakken en 2 omslagen

65. 1906, nrs. 584  - 737
66. 1907, nrs. 738  - 877
67. 1908, nrs. 878  - 1046
68. 1909, nrs. 1047 - 1248
69. 1910, nrs. 1249  - 1414
70. 1911, nrs. 1415  - 1617
71. 1912, nrs. 1618  - 1778
72. 1913, nrs. 1779  - 1958
73. 1914, nrs. 1959  - 2095
74. 1915, nrs. 2096  - 2228
75. Repertorium, 12-11-1901 t/m 06-07-1910     1 omslag
76. Repertorium, 04-09-1913 t/m 29-02-1916     
NB. Opmerking Gelders Archief: De akten over de periode 1906-1912 zijn niet geïnventariseerd in afwachting van overdracht aan het Gemeentearchief Putten. De akten over de periode 1913-1915 en het repertoire over de periode 19 september 1913 t/m 15 november 1916 bevinden zich in het gemeentearchief van Putten. Kan na vernummering weggelaten worden.

77.- 82. Minuten van notariële akten, 1916-1918. 1 omslag en 5 pakken. NB. Uiterste willen zijn gelicht. Bevat hiaten.

77. 1916, jan.  -  mei nrs. 2230-2303
78. 1916, juni  -  dec. nrs. 2305-2410
79. 1917, jan.  -  juli nrs. 2411-2531
80. 1917, aug. -  dec. nrs. 2533-2610
81. 1918, jan.  -  juni nrs. 2611-2698
82. Repertorium, 1916-1918     1 omslag

 

NOTARIS  E.P. REIJERS

Nadere toegang op de akten van Notaris E.P. Reijers, 1918-1919

83. - 84. Minuten van notariële akten, 1918-1919. 2 pakken. NB. Uiterste willen zijn gelicht. Bevat hiaten.

83.  1918, juni - dec.  nrs. 2701-2779
84.  1919, jan. - dec. nrs. 2780-2791

 

 

NOTARIS  C.D.A. DEIBERT

Nadere toegang op de akten van Notaris C.D. A. Deibert, 1919-1925

85. - 103. Minuten van notariële akten, 1919 - 1925. 19 pakken. NB Uiterste willen zijn gelicht. Bevat hiaten.

85. 1919,  jan. - mei  nrs.     1 - 81
86. 1919,  juni - dec. nrs.    82 - 198
87. 1920,  jan. - apr. nrs.   200 - 307
88. 1920,  mei - sep. nrs.  308 - 425
89. 1920,  okt. - dec. nrs.  426 - 505
90. 1921,  jan. - apr. nrs.   506 - 589
91. 1921,  mei - sep. nrs.  590 - 692
92. 1921,  okt. - dec. nrs.  693 - 754
93. 1922,  jan. - apr. nrs.   755 - 841
94. 1922,  mei - okt. nrs.   842 - 952
95. 1922,  nov. - dec. nrs. 953 - 1008
96. 1923,  jan. - apr. nrs. 1009 - 1111
97. 1923,  mei - juli nrs.   1112 -  1173
98. 1923,  aug.- dec. nrs.1174 - 1256
99. 1924,  jan. - mei, nrs. 1257 - 1354
100.1924, juni - dec. nrs.1355 - 1461
101.1925, jan. - apr. nrs. 1462 - 1564
102.1925, mei  - sep. nrs. 565 - 1682
103.1925,  okt. - dec. nrs. 1683 - 1760


2503 NOTARIS H.W. NEERVOORT, STANDPLAATS PUTTEN

    
3047-3048  Repertoria  1927 – 1935     2 pakken

3047    1927 - 1931
3048    1932 - 1935

3049-3080 Minuten van notariële akten.    30 pakken en 2 omslagen
1927-1935 N.B. Uiterste willen zijn gelicht.

3049    1927, nrs. 0001 - 0054.
3050    1928, nrs. 0056 - 0161.
3051    1928, nrs. 0162 - 0268.
3052    1928, nrs. 0269 - 0396.
3053    1928, nrs. 0397 - 0424.    omslag
3054    1929, nrs. 0425 - 0518.
3055    1929, nrs. 0519 - 0589.
3056    1929, nrs. 0590 - 0668.
3057    1929, nrs. 0669 - 0764.
3058    1930, nrs. 0765 - 0883.
3059    1930, nrs. 0884 - 0992.
3060    1930, nrs. 0993 - 1107.
3061    1930, nrs. 1108 - 1176.
3062    1931, nrs. 1178 - 1261.
3063    1931, nrs. 1262 - 1348.
3064    1931, nrs. 1350 - 1426.
3065    1931, nrs. 1427 - 1532.
3066    1932, nrs. 1533 - 1618.
3067    1932, nrs. 1619 - 1707.
3068    1932, nrs. 1708 - 1802.
3069    1932, nrs. 1803 - 1847.    1 omslag
3070    1933, nrs. 1849 - 1948.
3071    1933, nrs. 1949 - 2074.
3072    1933, nrs. 2077 - 2174.
3073    1934, nrs. 2176 - 2299.